Wydrukuj tę stronę

90. rocznica urodzin Zbigniewa Herberta
W dniach 27 – 29 października 2014 roku odbędą się w Warszawie obchody 90. rocznicy urodzin Zbigniewa Herberta.

 

Pomysłodawczynią wydarzenia jest Katarzyna Herbert, organizatorami Fundacja im. Zbigniewa Herberta i Biblioteka Narodowa we współpracy z Instytutem Książki. Trzydniowe święto poezji, w którym wezmą udział między innymi Edward Hirsch, Julia Hartwig, Tomas Venclova i Adam Zagajewski, to nie tylko okazja do rozmowy na temat utworów i postaci urodzonego w 1924 roku poety, ale też do dyskusji na temat miejsca poezji w XXI wieku. Wydarzenie odbywać się będzie w Pałacu Rzeczypospolitej – miejscu, w którym znajduje się archiwum Herberta.

 

Herbert pisząc swoje teksty pobudzał ruch myśli – inspirował, niepokoił, niekiedy skłaniał do gwałtownych polemik. Przypominał o moralnym wymiarze życia, o niezbywalnym ludzkim prawie do wolności, o sile i pięknie ludzkiej wyobraźni. Pragnął, aby relacja pomiędzy czytelnikami i poezją była pełna refleksji oraz zaangażowania. Czy takie zaangażowanie jest dzisiaj możliwe? Jak współcześnie interpretować przesłanie zawarte w wierszach jednego z najwybitniejszych polskich poetów minionego wieku? – o tym między innymi będą dyskutować goście obchodów 90. rocznicy urodzin Zbigniewa Herberta - poeci, eseiści, naukowcy, duchowni, intelektualiści z Polski i ze świata.

 

Święto poezji w Warszawie

 

Program obchodów (szczegóły na stronie: www.bn.org.pl/Herbert) zbudowany jest wokół trzech dyskusji, które odbywać się będą w Pałacu Rzeczypospolitej przy placu Krasińskich w Warszawie. W pierwszej z nich (27 października, godz. 16.30), zatytułowanej „Poeta i świat”, wezmą udział wybitni poeci Edward Hirsch, Michael Krüger, Adam Zagajewski oraz Alissa Valles, będąca także tłumaczką Herberta na język angielski. Zaproszeni goście zastanowią się, co poezja wnosi do odbioru otaczającej nas rzeczywistości i jaką perspektywę myślenia i odczuwania oferuje.

 

We wtorek (28 października, godz. 17.00) podczas panelu „Poezja i historia”, historyk Timothy Garton Ash, minister i politolog Daniel Rotfeld oraz poeta i eseista Tomas Venclova rozmawiać będą o wpływie poezji, a szerzej: literatury i kultury, na wydarzenia polityczne. Zastanowią się nad tym, czy wchodzimy w okres, w którym poezja znów będzie musiała przyjąć obowiązki obywatelskie, czy staje się ona sposobem brania odpowiedzialności za świat.

 

W dyskusji „Poezja i duchowość” (29 października, godz. 17.00) filozof Dariusz Czaja, duszpasterz o. Jan Andrzej Kłoczowski, oraz literaturoznawca Michał Paweł Markowski rozmawiać będą o tym, jakie duchowe doświadczenia potrafi zaoferować nam literatura.

 

Zwieńczeniem obchodów będzie uroczysty wieczór poetycki (29 października, godz. 20.00, Pałac Rzeczypospolitej - obowiazuja zaproszenia, szczegóły na Facebooku Biblioteki Narodowej i Fundacji Zbigniewa Herberta), w czasie którego wiersze Zbigniewa Herberta oraz swoje nowe utwory czytać będą znakomici poeci: Julia Hartwig, Edward Hirsch, Michael Krüger, Ryszard Krynicki, Alissa Valles, Tomas Venclova oraz Adam Zagajewski.

 

Herbert a ruch myśli. Konferencja w Pałacu Rzeczypospolitej

 

Przez trzy urodzinowe dni w Pałacu Rzeczypospolitej, w godzinach 10.00 – 14.00, odbywać się będzie także konferencja naukowa „Zbigniew Herbert a ruch myśli” z udziałem historyków, krytyków literackich i tłumaczy z Polski, Francji, Włoch i Stanów Zjednoczonych. „Twórczość Herberta – poety, eseisty, dramaturga – wciąż pozostaje otwarta na interpretację. Nadal uważnego namysłu wymagają kwestie niekiedy najbardziej podstawowewyjaśnia profesor Paweł Próchniak, kierujący Katedrą Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. – A jednocześnie jego dzieło na naszych oczach staje się dziełem pomnikowym, formatowanym przez obecność w programach szkolnych i podręcznikowe odczytania. Oznacza to, że trzeba ciągle na nowo wprawiać je w ruch, podjąć w lekturze wątki nieoczywiste, niepokojące, trudne do przyjęcia.”

 

Inna perspektywa. Wystawa w Bibliotece Narodowej

 

28 października o godz. 20.30 w gmachu Biblioteki Narodowej przy Polu Mokotowskim odbędzie się wernisaż wystawy Inna perspektywa. Notatki Zbigniewa Herberta z muzeów. Podczas wystawy obejrzeć będzie można rysunki poety zestawione z fragmentami jego wierszy, układające się w osobistą historię sztuki Herberta i opowieść o oglądaniu. Szkice, które powstawały w latach 1958-98, najczęściej bezpośrednio w muzeach i galeriach w zachodniej Europie to wizualne zapiski z kontaktu z ważnymi dla Herberta obiektami. Herbert przerysowując wybrane przez siebie fragmenty obrazów, tkanin lub rzeźb wprowadza nas bocznymi drzwiami do świata dawnych mistrzów. Twórcy wystawy postanowili ten gest powtórzyć w krótkich, zaskakujących cytatach z wierszy szukając nieznanych wejść do znanych utworów. Wystawę będzie można oglądać do końca grudnia 2014 roku.

 

„Jestem szczęśliwa, że twórczość Zbigniewa Herberta nadal wzbudza zainteresowanie, przykuwa uwagę, prowokuje do myśleniamówi Katarzyna Herbertjest to twórczość, która skłania do refleksji nad etycznym i metafizycznym wymiarem naszego życia. Sądzę, że także dzisiaj jest to nam wszystkim potrzebne.”

 

***

 

Zbigniew Herbert urodził się 29 października 1924 r. we Lwowie, zmarł 28 lipca 1998 r. w Warszawie. Był poetą, eseistą i dramatopisarzem. W swojej twórczości nawiązywał do tradycji i symboli cywilizacji śródziemnomorskiej oraz wyrosłej na jej gruncie kultury chrześcijańskiej Europy, rozważając na tym tle zagadnienia moralne i kondycję duchową współczesnego człowieka.
Tomy jego wierszy („Struna światła”, 1956; „Hermes, pies i gwiazda”, 1957; „Studium przedmiotu”, 1961; „Napis”, 1969; „Pan Cogito”, 1974; „Raport z oblężonego Miasta”, 1983; „Elegia na odejście”, 1990; „Rovigo”, 1992; „Epilog burzy”, 1998) oraz zbiory esejów („Barbarzyńca w ogrodzie”, 1962; „Martwa natura z wędzidłem”, 1993; „Labirynt nad morzem”, 2000; „Król mrówek”, 2001) należą do najważniejszych osiągnięć polskiej literatury drugiej połowy XX w. Był również autorem sztuk scenicznych i słuchowisk radiowych („Jaskinia filozofów”, 1956; „Drugi pokój”, 1958; „Rekonstrukcja poety”, 1960; „Lalek”, 1961; „Listy naszych czytelników”, 1972).

 

Utwory Zbigniewa Herberta tłumaczone były na 35 języków i wielokrotnie nagradzane prestiżowymi nagrodami. W literaturze światowej Herbert rozpoznawany jest przede wszystkim dzięki swojemu poetyckiemu alter ego, postaci Pana Cogito.

 

Fundacja im. Zbigniewa Herberta powstała w roku 2010 z inicjatywy wdowy po Poecie, pani Katarzyny Herbert, zaś w skład patronującej jej działaniom Rady weszli m.in. Timothy Garton Ash, Julia Hartwig, Maja Komorowska oraz Adam Zagajewski. Misją Fundacji jest ochrona i upowszechnianie twórczości Zbigniewa Herberta, propagowanie czytelnictwa, wspieranie edukacji literackiej i humanistycznej. Od roku 2013 Fundacja przyznaje Międzynarodową Nagrodę Literacką im. Zbigniewa Herberta. Pierwszym laureatem wyróżnienia został W. S. Merwin. W roku 2014 jury nagrodziło Charlesa Simica.

 

Więcej informacji o obchodach 90. rocznicy urodzin Zbigniewa Herberta: www.bn.org.pl/Herbert

 

Pliki do pobrania

 

Informacja prasowa (27.10.2014 r.): DOC

Program wydarzeń: PDF

 

            Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego