Wydrukuj tę stronę

Wręczenie Nagrody im. Zbigniewa Herberta 2015 - fotorelacja
Zapraszamy do obejrzenia relacji fotograficznej z uroczystej Gali, podczas której Ryszard Krynicki odebrał Międzynarodową Nagrodę Literacką im. Zbigniewa Herberta 2015 


Galę prowadzą: Katarzyna Janowska z TVP Kultura i Andrzej Franaszek z Fundacji im. Zbigniewa Herberta

 


Wystąpienie Małgorzaty Omilanowskiej, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 


Maria Dzieduszycka, Prezes Fundacji im. Zbigniewa Herberta

 


Zespół Pustki

 


Adam Zagajewski

 


Jarosław Mikołajewski, członek Jury Międzynarodowej Nagrody im. Zbigniewa Herberta

 


Ryszard Krynicki, Laureat Nagrody

 


Jarosław Mikołajewski, członek Jury Międzynarodowej Nagrody im. Zbigniewa Herberta, wygłasza laudację

 


Katarzyna Herbert składa gratulacje Laureatowi Nagrody

 


Wystąpienie Aliny Gużyńskiej, przedstawicielki PKN ORLEN, sponsora Międzynarodowej Nagrody im. Zbigniewa Herberta

 


Alina Gużyńska, przedstawicielka PKN ORLEN, wręcza statuetkę Ryszardowi Krynickiemu

 


Ryszard Krynicki, Laureat Nagrody, czyta swoje wiersze

 


Goście

 


Ryszard Krynicki, Andrzej Seweryn

 


Andrzej Wajda i Krystyna Zachwatowicz

 


Ilona Łepkowska, Czesław Bielecki

 


Krzysztof Zanussi, Jarosław Mikołajewski

 


Adam Michnik, Ryszard Krynicki

 


Alina Gużyńska (PKN ORLEN), Katarzyna Herbert, Maria Dzieduszycka (prezes Fundacji im. Zbigniewa Herberta)

 


 

 


Pierwsza Dama RP, Anna Komorowska i Jan Lityński

 


Pierwsza Dama RP, Anna Komorowska, Maja Komorowska, Ryszard Krynicki

 


Pierwsza Dama RP, Anna Komorowska, Krzysztof Szpilman, Halina Szpilman

 


Krystyna Krynicka

 


Katarzyna Janowska, Ryszard Krynicki, Alina Gużyńska (PKN ORLEN)

 


Maria Dzieduszycka (prezes Fundacji im. Zbigniewa Herberta), Katarzyna Herbert, Alina Gużyńska (PKN ORLEN)

 


Chris Niedenthal, Maja Komorowska, Karolina Niedenthal

 


Michał Rusinek, Krystyna Krynicka

 


Julia Hartwig

 


Katarzyna Herbert, Masza Potocka

 


Tomasz Wasielewski, Ryszard Krynicki, Katarzyna Herbert, Andrzej Dudziński

 


Piotr Kłoczowski

 


Marcin Święcicki

 


Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Marcin Klimczak oraz Krystyna i Ryszard Kryniccy

 


Wit Wojtowicz, Andrzej Seweryn

 


Jarosław Gajewski, Jacek Kopciński

 


Janina Ochojska, Hanna Wawrowska

 


Tomasz Makowski, Tomasz Thun–Janowski (obaj w środku)

 


Grzegorz Gauden, Henryk Sawka

 


Piotr Beaupre, Maciej Radziwiłł

 


Jacek Bocheński, Ryszard Krynicki

 


Sławomir Ratajski, Tomasz Makowski

 


Jacek Dehnel, Beata Stasińska, Ryszard Krynicki

 


Iwona i Piotr Beaupre

 


Katarzyna Janowska, Katarzyna Kolenda–Zaleska, Anna Starak

 


Andrzej Morozowski, Agata Nowakowska

 


Anna Dziewit–Meller, Katarzyna Meller

 


Ryszard Krynicki podpisuje swoją książkę

 


Ryszard Krynicki podpisuje swoją książkę

 


Ryszard Krynicki podpisuje swoją książkę

 


Dariusz Zieliński, Maria Dzieduszycka, Andrzej Franaszek