Wydrukuj tę stronę

17 rocznica śmierci Zbigniewa Herberta
Dziś, 28 lipca, mija 17 rocznica śmierci Zbigniewa Herberta. Dziś będziemy wspominać najlepiej jak potrafimy: czytając poezję Herberta i oglądając jego rysunki.

 

Próba opisu

naprzód opiszę siebie
zaczynając od głowy
albo lepiej od nogi
albo od ręki
od małego palca lewej ręki

mój mały palec
jest ciepły
lekko zagięty do środka
zakończony paznokciem
składa się z trzech członów
wyrasta wprost z dłoni
gdyby był od niej oddzielony
byłby sporym robakiem

jest to osobliwy palec
jedyny na świecie mały palec lewej ręki
dany mi bezpośrednio

inne małe palce lewej ręki
są zimna abstrakcja
z moim
mamy wspólna datę urodzin
datę śmierci
wspólna samotność

tylko krew
skandująca ciemne tautologie
spina dalekie brzegi

 

Wybrane szkice Zbigniewa Herberta: WWW

Wybrane wiersze Zbigniewa Herberta: PDF

Serwis o twórczości Zbigniewa Herberta na stronie Polskiego Radia: WWW