Wydrukuj tę stronę

91. rocznica urodzin Zbigniewa Herberta
W Pałacu Rzeczypospolitej w Warszawie odbyło się uroczyste spotkanie poświęcone twórczości Zbigniewa Herberta. W wieczorze uczestniczyli Adam Zagajewski, poeta i przyjaciel Zbigniewa Herberta, oraz znawca jego twórczości, amerykański poeta Edward Hirsch. Agata Kulesza przeczytała wybrane na tę okazję przez Panią Katarzynę Herbert wiersze Poety. Sponsorem Wieczoru Poetyckiego była PGE Polska Grupa Energetyczna.

 

28 października, w Pałacu Rzeczypospolitej, siedzibie Biblioteki Narodowej w Warszawie, po raz kolejny spotkali się miłośnicy twórczości Zbigniewa Herberta, jego rodzina i przyjaciele. Wspólnie świętowali 91. rocznicę urodzin Poety, jednego z największych pisarzy XX wieku. Przypominali jego wiersze, a także rozmawiali o Panu Cogito, często uważanym za poetyckie alter ego Herberta. Wydarzenie, które odbyło się w przeddzień rocznicy urodzin Poety, było inicjatywą Fundacji im. Zbigniewa Herberta i Biblioteki Narodowej, w której zbiorach znajduje się Archiwum Zbigniewa Herberta.

 

Stanisława Zwijacz, Maria Dzieduszycka, Katarzyna Herbert

 

Bardzo się cieszę, że twórczość mojego męża jest żywo odbierana przez czytelników, i że tak dużo osób przyszło na dzisiejszą uroczystość. Szczególnie wzrusza mnie obecność ludzi młodych, niezmiernie wrażliwych na przesłanie zawarte w poezji Herberta, które w swoim uniwersalizmie jest nieustannie aktualne mimo tego, że świat wokół nas tak szybko się zmienia - podkreśla Katarzyna Herbert, wdowa po Poecie.

 

Agata Kulesza

 

Podczas wieczoru goście wysłuchali wierszy Zbigniewa Herberta odczytanych przez znaną aktorkę, Agatę Kuleszę. Cieszę się, że mogłam uczestniczyć w tak pięknym wieczorze poświęconym twórczości Zbigniewa Herberta, i że mogłam w ten sposób wesprzeć ideę przyświecającą uroczystości obchodów 91. rocznicy urodzin Poety, którą jest czytanie poezji i refleksja nad jej przesłaniem – zaznacza aktorka.

 

Edward Hirsch, Adam Zagajewski

 

Postać Poety oraz jego twórczość przypomnieli Edward Hirsch, amerykański poeta, eseista i krytyk literacki, juror Międzynarodowej Nagrody Literackiej im. Zbigniewa Herberta oraz Adam Zagajewski, przyjaciel Herberta, poeta i eseista, laureat wielu prestiżowych nagród literackich. Centralnym punktem spotkania była rozmowa Edwarda Hirscha i Adama Zagajewskiego na temat stworzonej przez Herberta postaci Pan Cogito. Poeci zaprezentowali również swoje najnowsze wiersze z tomików „Pieśń Trubadura” (E. Hirsch) oraz „Asymetria” (A. Zagajewski).

 

Postać pana Cogito, ironicznego, mądrego komentatora naszego życia, jest jedną z najciekawszych kreacji poezji nie tylko polskiej, ale i światowej. Rozmowa o panu Cogito z wybitnym amerykańskim poetą, Edwardem Hirschem, była ogromną przyjemnością – mam nadzieję, że także i dla publiczności - powiedział Adam Zagajewski.

 

Idea uroczystych obchodów kolejnej rocznicy urodzin Zbigniewa Herberta spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony zaproszonych na wydarzenie gości. To świadczy, że poezja Herberta jest nadal żywa, chętnie słuchana i czytana - podkreśla Maria Dzieduszycka, prezes Fundacji im. Zbigniewa Herberta. Coroczne spotkania w rocznicę urodzin Herberta są również okazją do zaprezentowania twórczości współczesnych poetów, gdyż zależy nam na szerszym promowaniu czytelnictwa poezji; szczególnie tak wybitnej, jak twórczość Hirscha i Zagajewskiego.

 

Podczas wieczoru wręczone zostały pamiątkowe rysunki Zbigniewa Herberta wykonane na kamieniu litograficznym przez profesora Błażeja Ostoję Lniskiego dla PGE Polskiej Grupy Energetycznej, Sponsora Wieczoru Poetyckiego z okazji rocznicy urodzin Zbigniewa Herberta, oraz dla PKN Orlen, Sponsora Nagrody im. Zbigniewa Herberta 2015. Tym samym Fundacja wyraziła podziękowanie za współpracę i udzielane jej wsparcie.

 

Partnerami spotkania były Biblioteka Narodowa i Instytut Adama Mickiewicza, natomiast patronat medialny zapewniły Polskie Radio oraz TVP Kultura. Projekt dofinansowany został ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.