Wydrukuj tę stronę

O wierszu Pan Cogito i wyobraźnia

 

29


 

  

EDWARD HIRSCH 

 

1

Pan Cogito nigdy nie ufał
sztuczkom wyobraźni

 

fortepian na szczycie Alp
grał mu fałszywe koncerty

 

nie cenił labiryntów
sfinks napawał go odrazą

 

mieszkał w domu bez piwnic
luster i dialektyki

 

dżungle skłębionych obrazów
nie były jego ojczyzną

 

unosił się rzadko
na skrzydłach metafory
potem spadał jak Ikar
w objęcia Wielkiej Matki

 

uwielbiał tautologie
tłumaczenie
idem per idem

 

że ptak jest ptakiem
niewola niewolą
nóż jest nożem
śmierć śmiercią

 

kochał
płaski horyzont
linię prostą
przyciąganie ziemi2

Pan Cogito będzie zaliczony
do gatunku minores

 

obojętnie przyjmie wyrok
przyszłych badaczy litery

 

używał wyobraźni
do całkiem innych celów

 

chciał z niej uczynić
narzędzie współczucia

 

pragnął pojąć do końca

 

– noc Pascala
– naturę diamentu
– melancholię proroków
– gniew Achillesa
– szaleństwa ludobójców
– sny Marii Stuart
– strach neandertalski
– rozpacz ostatnich Azteków
– długie konanie Nietzschego
– radość malarza z Lascaux
– wzrost i upadek dębu
– wzrost i upadek Rzymu

 

zatem ożywiać zmarłych
dochować przymierza

 

wyobraźnia Pana Cogito
ma ruch wahadłowy

 

przebiega precyzyjnie
od cierpienia do cierpienia

 

nie ma w niej miejsca
na sztuczne ognie poezji

 

chciałby pozostać wierny
niepewnej jasności


Zbigniew Herbert to klasycysta awangardowy. Widziany z mojej, amerykańskiej perspektywy, był zawsze pisarzem niezwykle ironicznym, wykształconym i świadomym tradycji klasycznej, upartym poetą osobnym, poetą odosobnienia, wydziedziczenia i smutku, poetą „ironii historycznej” (to określenie Czesława Miłosza), nieustannie stającym wobec swego doświadczenia, by zestawiać je z doświadczeniami przeszłości, w poszukiwaniu podstawy dla tego, co określał mianem „uniwersalnego współczucia”.
Herbert z rozmysłem posługiwał się stylem chłodnym, oszczędnym i anty-retorycznym, rezygnował z interpunkcji i wystrzegał się wzniosłości. Mnie własny temperament kieruje ku wyżynom poezji, ku romantycznej wzniosłości, ku temu, co Rimbaud określił jako „fortepian na szczytach Alp”, zatem wiersz Pan Cogito i wyobraźnia z tomu Raport z oblężonego Miasta przyjąłem, czytając go po raz pierwszy, jako osobistą przyganę. Wersy otwierające utwór podziałały na mnie jak chlust zimnej wody prosto w twarz:

 

Pan Cogito nigdy nie ufał
sztuczkom wyobraźni

 

fortepian na szczycie Alp
grał mu fałszywe koncerty

 

Miałem wtedy trzydzieści pięć lat i natychmiast zrozumiałem, że zbytnio ufam romantycznym porywom wyobraźni. Rimbaud był zasadniczym źródłem inspiracji dla francuskich surrealistów, a ja, choć właściwie nigdy nie należałem do poetów surrealistycznych, z całą pewnością czułem wpływ surrealistycznej metody skojarzeniowej, jej nieświadomości i szybkości, dzikiego splotu obrazów, tej pozornie niewymagającej wysiłku metody, dzięki której poeci tacy jak Robert Desnos czy Paul Eluard potrafili przemieniać jedną rzecz w inną. Nadal ich podziwiam, ale Herbert zaproponował mi model przeciwny, podejście bardziej krytyczne, opisowe i analityczne. Nigdy nie wychwalał bez-rozumu. W stopniu najwyższym był poetą myśli – samokrytycznym, filozoficznie samo-świadomym, tragicznym post-kartezjanistą, który pojął, że za fantazję można zapłacić wysoką cenę, a określanie rzeczy fałszywymi nazwami ma poważne skutki etyczne i polityczne. Herbert sam przeżywał polityczne skutki oficjalnych kłamstw i świetnie zdawał sobie sprawę z tego, jak istotne jest zrozumienie, że „ptak jest ptakiem / niewola niewolą / nóż jest nożem / śmierć śmiercią”. Zdrowo jest wyjrzeć przez okno i zobaczyć „płaski horyzont / linię prostą”, i poczuć „przyciąganie ziemi”. Herbert przeciwstawia się naiwnemu odruchowi nakierowania ku transcendencji. Sprowadza nas na ziemię.
Poezja jest jedną z podstaw człowieczeństwa. Żyjemy w nieludzkim świecie i kwestią zasadniczą jest stawianie przed poezją ludzkich celów. Herbert jest przykładem determinacji w posługiwaniu się wyobraźnią jako „narzędziem współczucia”. Towarzyszy mi stale frapująca lista spraw, które Pan Cogito, żartobliwe alter-ego poety, chciał pojąć do końca. To taki łańcuch skojarzeń:– noc Pascala
– naturę diamentu
– melancholię proroków
– gniew Achillesa
– szaleństwa ludobójców
– sny Marii Stuart
– strach neandertalski
– rozpacz ostatnich Azteków
– długie konanie Nietzschego
– radość malarza z Lascaux
– wzrost i upadek dębu
– wzrost i upadek Rzymu

 

Herbert chce dowiedzieć się wszystkiego o ofiarach historii, zarówno indywidualnych, jak i zbiorowych, ale także o istocie wiary religijnej i cudzie natury. Lista spraw do pojęcia, których siłą napędową jest wściekłość i szaleństwo jednych, prowadzące do strachu i rozpaczy innych, z pewnością wskazuje na koszmar historii. Poeta czuje pierwotną rozpacz tych, którzy znaleźli się na skraju śmierci. Chce jednak także rozmyślać nad tajemnicą stworzenia i radością twórczości artystycznej. Kończy zestawiając cykl natury z cyklem cywilizacji.
Poeta proponuje zasadniczą korektę dla tych spośród nas, których kuszą „sztuczne ognie poezji”. Daje nam o wiele wyższy imperatyw wyobraźniowy – pragnienie, by „ożywiać zmarłych / dochować przymierza”. Stawia przed oczyma ludzkie cierpienie. Pozostaje wierny nie tylko temu, co wiemy, ale i temu, czego nie wiemy, „niepewnej jasności”. Uważam go za model prawości i bohatera świadomości, który nie zachwiał się w swym człowieczeństwie.

 

Z angielskiego przełożyła Magda Heydel

 

 

 

          >  Josif Brodski

          >  Seamus Heaney

          >  Urszula Kozioł

          >  Bronisław Maj

          >  Wisława Szymborska

          >  Bohdan Zadura

 

              >  Hans Magnus Enzensberger

              >  Edward Hirsch

              >  Michael Krüger

              >  Jarosław Mikołajewski

              >  Alissa Valles

              >  Adam Zagajewski

 

            >  Julia Hartwig

            >  Krzysztof Karasek

            >  Ryszard Krynicki

            >  Janusz Szuber

            >  Tomas Venclova