Wydrukuj tę stronę

Wydania książkowe listów Zbigniewa Herberta

1.2.6-korespondencja

 

 

Korespondencja Kochane Zwierzatka
          >
Herbert i „Kochane Zwierzątka”
             Wydawnictwo Rosner i Wspólnicy,
             Warszawa 2006

 

Korespondencja rodzinnas
          > Zbigniew Herbert,
             Korespondencja
             rodzinna, Wydawnictwo
             Archidiecezji Lubelskiej
             Gaudium, Lublin 2008

 

listy do muzy
            >
  Zbigniew Herbert,
                Listy do Muzy,
                Małgorzata Marchlewska
                Wydawnictwo, Gdynia 2000

 

Korespondencja Baranczak


          >
  Zbigniew Herbert, Stanisław
              Barańczak, Korespondencja
              (1972–1996), Zeszyty Literackie,
              Warszawa 2005

 

Korespondencja Elzenbergs
           >
Zbigniew Herbert, Henryk
              Elzenberg, Korespondencja,
              Zeszyty Literackie,
              Warszawa 2002

 

Korespondencja Miloszs


              >
 Zbigniew Herbert, Czesław
                 Miłosz, Korespondencja, 
                 Zeszyty Literackie,
                 Warszawa 2006
 

 

Korespondencja Turowiczs


          >
  Zbigniew Herbert, Jerzy
              Turowicz, Korespondencja,
              Wydawnictwo a5,
              Kraków 2005

 

Korespondencja Weinfeldn
           >
Zbigniew Herbert, David
              Weinfeld, Listy, 
              Wydawnictwo a5,
              Warszawa 2009 

 

Korespondencja Zawieysk


              >
 Zbigniew Herbert, Jerzy
                 Zawieyski, Korespondencja
                 1949–1967, Biblioteka
                 „Więzi”, Warszawa 2002 

 


 

Katarzyna i Zbigniew Herbertowie,
Julia Hartwig i Artur Międzyrzecki,
Korespondencja,
Zeszyty Literackie,
Warszawa 2013