Bibliography of Polish books by Zbigniew Herbert

Poetry

Volumes of poetry:

Struna światła (Chord of Light), Czytelnik, Warszawa 1956.
Hermes, pies i gwiazda (Hermes, Dog and Star), Czytelnik, Warszawa 1957.
Studium przedmiotu (Study of the Object), Czytelnik, Warszawa 1961.
Napis (Inscription), Czytelnik, Warszawa 1969.
Pan Cogito (Mr. Cogito), Czytelnik, Warszawa 1974.
Raport z oblężonego Miasta i inne wiersze (Report form a Besieged City and other poems), Instytut Literacki, Paryż 1983.
Elegia na odejście (Elegy for the Departure), Instytut Literacki, Paryż 1990.
Rovigo (Rovigo), Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1992.
Epilog burzy  (Epilogue to a Storm), Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1998.

Poems selected by Zbigniew Herbert:

Poezje wybrane (Selected poems), Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1973.
18 wierszy (18 Poems), Oficyna Literacka, Kraków 1983.
Wiersze zebrane (Collected Poems), Czytelnik, Warszawa 1982.
Wybór wierszy (Selected Poems), Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1983.
89 wierszy (89 Poems), Wydawnictwo a5, Kraków 1998.

Collected Poems:

Wiersze zebrane (Collected Poems), Czytelnik, Warszawa 1971.
Poezje (Poems), Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1998.
Wiersze zebrane (Collected Poems), ed. Ryszard Krynicki, Wydawnictwo a5, Kraków 2008.
Utwory rozproszone (Rekonesans) (Uncollected Poems), ed. edytorskie Ryszard Krynicki, Wydawnictwo a5, Kraków 2011.

Other:

Wiersze wybrane (Selected Poems), ed. Ryszard Krynicki, Wydawnictwo a5, Kraków 2004.
Bajki (Fables), ed. Ryszard Krynicki, Wydawnictwo a5, Kraków 2009.

Dramatic works

Dramaty, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1970 (zawiera: Jaskinia filozofów, Rekonstrukcja poety, Drugi pokój, Lalek).
Dramaty, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1997 (oprócz powyższych zawiera: Listy naszych czytelników).
Dramaty, Biblioteka „Więzi”, Warszawa 2008 (oprócz powyższych zawiera: Maja). 

Essays and literary sketches

Barbarzyńca w ogrodzie (Barbarian in the garden), Czytelnik, Warszawa 1962.
Martwa natura z wędzidłem (Still life with a bridle), Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1993.
Labirynt nad morzem (The labyrinth on the sea), ed. Barbara Toruńczyk, Fundacja Zeszytów Literackich, Warszawa 2000.
Król mrówek (The king of the ants), Wydawnictwo a5, Kraków 2001.
Węzeł  gordyjski oraz inne pisma rozproszone (Gordian knot and other uncollected writings), ed. Paweł Kądziela, Biblioteka „Więzi”, Warszawa 2001.
„Mistrz z Delft” i inne utwory odnalezione (Master of Delft and other uncollected works), ed. Barbara Toruńczyk, Fundacja Zeszytów Literackich, Warszawa 2008.

Drawings

Zbigniew Herbert, Znaki na papierze. Utwory literackie, rysunki i szkice, Wydawnictwo Bosz, Warszawa 2008.
Emilia Olechnowicz, Promieniowanie. Strony ze szkicowników Zbigniewa Herberta, Instytut Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polską, Warszawa 2009.

Conversations

Herbert nieznany. Rozmowy (Unknown Herbert. Conversations), Fundacja Zeszytów Literackich, Warszawa 2008.

Correspondence

„Kochane Zwierzątka…”. Listy Zbigniewa Herberta do przyjaciół – Magdaleny i Zbigniewa Czajkowskich, PIW, Warszawa 2000.
Listy do Muzy, Wydawnictwo Małgorzata Marchlewska, Gdynia 2000.
Zbigniew Herbert / Henryk Elzenberg, Korespondencja, Fundacja Zeszytów Literackich, Warszawa 2002.
Zbigniew Herbert / Jerzy Zawieyski, Korespondencja 1949–1967, Biblioteka „Więzi”, Warszawa 2002.
Zbigniew Herbert / Jerzy Turowicz, Korespondencja, Wydawnictwo a5, Kraków 2005.
Zbigniew Herbert / Stanisław Barańczak, Korespondencja (1972–1996), Fundacja Zeszytów Literackich, Warszawa 2005.
Zbigniew Herbert / Czesław Miłosz, Korespondencja, Fundacja Zeszytów Literackich, Warszawa 2006.
Korespondencja rodzinna, Gaudium, Lublin 2008.
Zbigniew Herbert / David Weinfeld, Listy, Wydawnictwo a5, Kraków 2009.

 

For full bibliography of Zbigniew Herbert see: Paweł Kądziela „Twórczość Zbigniewa Herberta” (Biblioteka „Więzi”, Warszawa 2009).