Wybrane polskie wydania książek Zbigniewa Herberta

Poezja

Tomy wierszy:

Struna światła, Czytelnik, Warszawa 1956.
Hermes, pies i gwiazda, Czytelnik, Warszawa 1957.
Studium przedmiotu, Czytelnik, Warszawa 1961.
Napis, Czytelnik, Warszawa 1969.
Pan Cogito, Czytelnik, Warszawa 1974.
Raport z oblężonego Miasta i inne wiersze, Instytut Literacki, Paryż 1983.
Elegia na odejście, Instytut Literacki, Paryż 1990.
Rovigo, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1992.
Epilog burzy, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1998.

Autorskie wybory wierszy:

Poezje wybrane, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1973.
18 wierszy, Oficyna Literacka, Kraków 1983 (wybór wierszy z tomu Raport z oblężonego Miasta).
Wiersze zebrane, Czytelnik, Warszawa 1982.
Wybór wierszy, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1983.
89 wierszy, Wydawnictwo a5, Kraków 1998.

Wiersze zebrane:

Wiersze zebrane, Czytelnik, Warszawa 1971.
Poezje, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1998.
Wiersze zebrane, oprac. edytorskie Ryszard Krynicki, Wydawnictwo a5, Kraków 2008.
Utwory rozproszone (Rekonesans), wybór i oprac. edytorskie Ryszard Krynicki, Wydawnictwo a5, Kraków 2011.

Inne:

Wiersze wybrane, wybór i oprac. Ryszard Krynicki, Wydawnictwo a5, Kraków 2004.
Bajki, oprac. Ryszard Krynicki, Wydawnictwo a5, Kraków 2009.

Dramaty

Dramaty, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1970 (zawiera: Jaskinia filozofów, Rekonstrukcja poety, Drugi pokój, Lalek).
Dramaty, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1997 (oprócz powyższych zawiera: Listy naszych czytelników).
Dramaty, Biblioteka „Więzi”, Warszawa 2008 (oprócz powyższych zawiera: Maja). 

Eseje i szkice

Barbarzyńca w ogrodzie, Czytelnik, Warszawa 1962.
Martwa natura z wędzidłem, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1993.
Labirynt nad morzem, Fundacja Zeszytów Literackich, Warszawa 2000.
Król mrówek, Wydawnictwo a5, Kraków 2001.
Węzeł  gordyjski oraz inne pisma rozproszone, Biblioteka „Więzi”, Warszawa 2001.
„Mistrz z Delft” i inne utwory odnalezione, Fundacja Zeszytów Literackich, Warszawa 2008.

Rysunki

Zbigniew Herbert, Znaki na papierze. Utwory literackie, rysunki i szkice, Wydawnictwo Bosz, Warszawa 2008.
Emilia Olechnowicz, Promieniowanie. Strony ze szkicowników Zbigniewa Herberta, Instytut Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polską, Warszawa 2009.

Rozmowy

Herbert nieznany. Rozmowy, Fundacja Zeszytów Literackich, Warszawa 2008.

Korespondencja

„Kochane Zwierzątka…”. Listy Zbigniewa Herberta do przyjaciół – Magdaleny i Zbigniewa Czajkowskich, PIW, Warszawa 2000.
Listy do Muzy, Wydawnictwo Małgorzata Marchlewska, Gdynia 2000.
Zbigniew Herbert / Henryk Elzenberg, Korespondencja, Fundacja Zeszytów Literackich, Warszawa 2002.
Zbigniew Herbert / Jerzy Zawieyski, Korespondencja 1949–1967, Biblioteka „Więzi”, Warszawa 2002.
Zbigniew Herbert / Jerzy Turowicz, Korespondencja, Wydawnictwo a5, Kraków 2005.
Zbigniew Herbert / Stanisław Barańczak, Korespondencja (1972–1996), Fundacja Zeszytów Literackich, Warszawa 2005.
Zbigniew Herbert / Czesław Miłosz, Korespondencja, Fundacja Zeszytów Literackich, Warszawa 2006.
Korespondencja rodzinna, Gaudium, Lublin 2008.
Zbigniew Herbert / David Weinfeld, Listy, Wydawnictwo a5, Kraków 2009.

 

Pełną bibliografię Zbigniewa Herberta można znaleźć w książce Pawła Kądzieli „Twórczość Zbigniewa Herberta” (Biblioteka „Więzi”, Warszawa 2009).