Misja Fundacji Herberta

Misją Fundacji jest ochrona i upowszechnianie spuścizny twórczej Zbigniewa Herberta, [...]