element dekoracyjny

Fundacja im. Zbigniewa Herberta
ul. Promenada 21/4
00-778 Warszawa

e-mail: fundacja@fundacjaherberta.com

 

Informacja dotycząca RODO

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

  • Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja im. Zbigniewa Herberta, z siedzibą w Warszawie (00-778), przy ulicy Promenada 21/4.
  • Gromadzimy Państwa dane (imię, nazwisko, adres mailowy lub/i adres korespondencyjny) wyłącznie w celu informowania o naszej działalności i przesyłania zaproszeń na wydarzenia organizowane przez Fundację.
  • Zapewniamy, że Państwa dane są chronione z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa oraz, że nie udostępniamy ich instytucjom czy osobom trzecim.
  • Państwa dane przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przechowywane tylko do momentu, gdy zdecydują Państwo o ich wycofaniu. jeśli ktoś z Państwa życzy sobie, byśmy usunęli Państwa dane – prosimy o informację w formie e-mailowej: fundacja@fundacjaherberta.com
  • Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania, zmodyfikowania oraz usunięcia danych oraz ograniczenia ich przetwarzania.
  • W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • Nasz strona stosuje cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, tak aby lepiej działała, oraz funkcjonalne, czyli pozwalające „pamiętać” o ustawieniach użytkownika (np. język, rozmiar czcionki). To m.in.: cookies google-analytics.com, prosimy o zapoznanie się ze szczegółami polityki prywatności Google Analytics http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html, cookies sesyjne (wygasają po zakończeniu sesji)