Logo Fundacji Herberta
Strona główna>Biblioteka Herberta>Raport z oblężonego Miasta. Głosy

Raport z oblężonego Miasta. Głosy

Audio-antologia zawiera 12 wierszy z tomu „Raport z oblężonego Miasta” w interpretacji wybitnych polskich aktorów różnych pokoleń: Agaty Buzek, Janusza Gajosa, Mai Komorowskiej, Wiesława Komasy, Agaty Kuleszy, Rafała Maćkowiaka, Mai Ostaszewskiej, Józefa Pawłowskiego, Anny Próchniak, Elizy Rycembel, Andrzeja Seweryna i Tomasza Ziętka.

Głosy aktorów kładą akcent na słowach Poety, na ich żywej obecności, która wydarza się w głośnej lekturze i w akcie słuchania, bo właśnie głos – obok pisma – jest naturalnym żywiołem poezji.

Wybór „Raportu z oblężonego Miasta” nie jest przypadkowy – wiersze z tego tomu celnie wskazują na etyczny wymiar naszego bycia w świecie, akcentują potrzebę odwagi i nadziei, uczą mądrej dzielności w stawianiu czoła przeciwnościom, które wydają się nie do pokonania.

Jednocześnie wiersze te przypominają, że to w słowie Poety odnajduje swoją formę myśl głęboko i prawdziwie ludzka – wolna, odważna, niepokorna, poszukująca prawdy i sensu; pokazują też, że słowo może brać odpowiedzialność zarówno za sprawy publiczne, jak i za duchowy wymiar świata, że nie powinno uchylać się od spoczywających na nim etycznych zobowiązań.

Wyboru dwunastu wierszy z tomu dokonała osobiście Pani Katarzyna Herbert.

Przejdź do góry