Fundacja Centrum Solidarności oraz Fundacja im. Zbigniewa Herberta zorganizowały obchody 90. rocznicy urodzin Zbigniewa Herberta w Gdańsku. Z tej okazji w centrum miasta urządzono Miasteczko Herberta — instalację na placu Kobzdeja. Można w nim było między innymi zasadzić tulipany znane z Herbertowskiego eseju Tulipanów gorzki zapach z Martwej natury z wędzidłem.

14 września 2014 — dzięki współpracy Fundacji Wspólnota Gdańska — w Pałacu Opatów w Parku Oliwskim odbył się panel dyskusyjny „Co poezja Herberta znaczy dziś dla młodych?” oraz koncert gdańskiego kompozytora Marka Czerniewicza. Na koniec Jerzy Sosnowski poprowadził spotkanie wspomnieniowe z Katarzyną Herbert, Barbarą Szwedowską i Ryszardem Krynickim.