17–18 września 2015 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie odbył się XVII Ogólnopolski Zjazd Klubu Herbertowskich Szkół. Impreza zgromadziła przedstawicieli 17 szkół noszących imię Zbigniewa Herberta z całej Polski.

Przybyli reprezentanci ze szkół z Bełchatowa, Elbląga, Gdańska, Krakowa, Lublina, Olsztyna, Siemianowic Śląskich, Słubic, Słupska, Trzebiatowa, Warszawy, Wrocławia, Wronek, Żerkowa, Żor, a także delegacja Polskiej Szkoły Dokształcającej im. Zbigniewa Herberta w Nowym Jorku.

Honorowym gościem była Katarzyna Herbert, która wręczyła uczniom dyplomy „Primus Inter Pares” oraz nagrody książkowe za wybitne osiągnięcie edukacyjne. Krzysztof Babisz – Lubelski Kurator Oświaty w imieniu Ministra Edukacji Narodowej odznaczył 16 nauczycieli szkół herbertowskich Medalem Komisji Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia pedagogiczne a szczególnie za propagowanie świata wartości zawartego w twórczości Zbigniewa Herberta. W uroczystości wzięli także udział Maria Dzieduszycka – Prezes Zarządu Fundacji im. Zbigniewa Herberta w Warszawie, Lech Sprawka – Poseł na Sejm RP, Ewa Dumkiewicz-Sprawka – Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, Piotr Kowalczyk – Przewodniczący Rady Miasta Lublin. Fundacja im. Zbigniewa Herberta od początku swojego istnienia blisko współpracuje z Klubem Herbertowskich Szkół.