Fundacja Zeszytów Literackich zorganizowała spotkanie z Katarzyną Herbert i Julią Hartwig, poświęcone nowowydanej „Korespondencji” Julii Hartwig i Artura Międzyrzeckiego z Katarzyną i Zbigniewem Herbertami. Spotkanie pod patronatem Polskiego PEN Clubu odbyło się w warszawskim Domu Literatury.