W Kołobrzegu odbył się XV Ogólnopolski Zjazd Klubu Herbertowskich Szkół. Jest to coroczne spotkanie szkół z całej Polski noszące imię Zbigniewa Herberta. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele siedemnastu placówek zrzeszonych w Klubie. Byli wśród nich dyrektorzy, kadra pedagogiczna oraz uczniowie. Młodzież ze szkół herbertowskich mogła wziąć udział w warsztatach recytatorskich. Dla nauczycieli zorganizowano spotkania, podczas których wymieniali doświadczenia oraz omawiali wspólne działania na kolejny rok i dalszą współpracę.

W czasie zjazdu zaprezentowano spektakl Wojciecha Czaplewskiego Umarli proszą o bajki oparty na twórczości poety, przygotowany przez uczniów oraz absolwentów Zespołu Szkół Społecznych nr 1 im. Zbigniewa Herberta oraz zespół tańca nowoczesnego „Swan Dance” w Kołobrzegu.

Od początku działalności Fundacja współpracuje z Klubem Herbertowskich Szkół. Fundację im. Zbigniewa Herberta reprezentowała Krystyna Rycerska, która przygotowała prezentację na temat dotychczasowej działalności fundacji oraz jej planów na przyszłość. Wygłosiła również wykład poświęcony twórczości poety.