W Teatrze Polskim w Warszawie odbyła się konferencja prasowa, którą oficjalnie zainaugurowała działalność Fundacji im. Zbigniewa Herberta. Udział wzięli: Katarzyna Herbert — założycielka Fundacji, Maria Dzieduszycka — prezes Fundacji, Andrzej Franaszek — sekretarz jury Nagrody im. Herberta oraz Jarosław Gajewski — dyrektor artystyczny Teatru Polskiego. W trakcie konferencji przedstawiono plany Fundacji, w tym informacje o Międzynarodowej Nagrodzie Literackiej im. Zbigniewa Herberta i portalu internetowym.

Do celów Fundacji należą przede wszystkim: upowszechnianie twórczości Zbigniewa Herberta; popularyzacja i promocja literatury oraz talentów literackich w Polsce i za granicą; wspieranie edukacji literackiej i humanistycznej w zakresie literatury współczesnej, umiejętności pisarskich oraz poetyckich i dziennikarskich; propagowanie czytelnictwa i wspieranie rozwoju krytyki literackiej; promowanie przekładu wybitnej literatury obcej na język polski oraz przekładów twórczości literackiej Zbigniewa Herberta na języki obce; działanie na rzecz nauki przez wspieranie naukowców i zespołów badawczych w zakresie badań literackich nad twórczością Zbigniewa Herberta.