Z inicjatywy Fundacji im. Zbigniewa Herberta ogłoszono konkurs fotograficzny „Dom Pana Cogito” skierowany do młodzieży gimnazjalnej, licealnej i studentów. Jego celem było propagowanie zainteresowania literaturą, w szczególności poezją Zbigniewa Herberta oraz rozwijanie wyobraźni poprzez łączenie sztuki, słowa i obrazu. Partnerem konkursu była Biblioteka Narodowa.

Zadaniem konkursowym było wykonanie zdjęcia inspirowanego twórczością Zbigniewa Herberta – jednym z wybranych wierszy: Dom, Architektura lub Domy przedmieścia. Przewodniczącym jury konkursowego był Jan Brykczyński, fotograf młodego pokolenia. Zachęcając do udziału w konkursie mówił: „Poezja potrafi być punktem wyjścia do kreatywnych poszukiwań fotograficznych. Daje nieskończone możliwości interpretacji wizualnych – w zależności od tego, jak ją rozumiemy. Ważne, żeby nasze skojarzenia były osobiste i wypływały z własnego przeżywania tych utworów”.

Laureatami konkursu zostali: Eliza Drobek za pracę Dom wspomnieniem dzieciństwa (I Nagroda), Joanna Grabowska za pracę Prostokąty bardzo ścisłe (II Nagroda) i Krzysztof Linke za pracę Prosta Jasność (III Nagroda).