Z okazji 89. rocznicy urodzin Zbigniewa Herberta przypadającej 29 października 2013, Fundacja im. Zbigniewa Herberta zorganizowała konkurs „Czego życzysz człowiekowi myślącemu? Wyślij wiadomość do Pana Cogito”. Miał on na celu popularyzację czytelnictwa oraz twórczości Herberta, nakłonienie do refleksji nad wartościami zawartymi w jego poezji, a także przybliżenie postaci Pana Cogito. „Staraliśmy się wyjść naprzeciw zwyczajom oraz fascynacjom współczesnych młodych ludzi – nie tylko odbiorców, lecz również współtwórców tekstów kultury, dlatego zaproponowaliśmy właśnie taką formułę konkursu, angażującą nowe kanały komunikacji” – powiedziała Maria Dzieduszycka, prezes Fundacji im. Zbigniewa Herberta. Konkurs był przedsięwzięciem przygotowanym przez Fundację im. Zbigniewa Herberta w ramach kampanii edukacyjnej „Pan Cogito”, której celem było zaproszenie młodzieży do dialogu wokół twórczości poety. Partnerami konkursu byli sponsor strategiczny Fundacji – PGE Polska Grupa Energetyczna, Biblioteka Narodowa oraz Instytut Książki. Fundatorem nagród była firma RTV EURO AGD.

Jury obradowało w składzie: Katarzyna Herbert (przewodnicząca jury), Michał Friedrich (nauczyciel języka polskiego i wykładowca Wydziału Polonistyki UW), Jakub Niżniowski (przedstawiciel Fundacji im. Zbigniewa Herberta), Marek Zagańczyk (zastępca redaktora naczelnego „Zeszytów Literackich”), Justyna Dzieduszycka-Jędrach (przedstawicielka Fundacji im. Zbigniewa Herberta). 22 października 2013 jury wyłoniło laureatów. Wzięto pod uwagę przede wszystkim oryginalność zgłoszeń, humor, uwzględnienie Herbertowskich wartości oraz poprawność językową.

Laureatami zostali:

Barbara Szewców (I miejsce):

Lewego buta z obcasem wyższym od prawego, by krok stał się pewniejszy
Ziarnka piasku na drugą piętę, by ból bólem zwyciężać
A życie… Perfer et obdura!

Kajetan Fiedorowicz (II miejsce):

Byś siał swe myśli świadomie i dłonią odmierzał je czule. Byś nasion nie gubił niedbale, gdzie gleba wymarła jak skała.

Kinga Woźniak (III miejsce):

Owocnych spotkań z panem Dubito. Niesłabnącej miłości do pani Sophii. Dobrej przyjaźni z panią Veritas.