W dniach 2–22 czerwca Fundacja im. Zbigniewa Herberta zorganizowała konkurs na najciekawszą fotograficzną interpretację jednego z wierszy Herberta poświęconych rodzinie. Konkurs miał zachęcać do poszukiwań artystycznych zainspirowanych utworami poety oraz do rozwijania wyobraźni poprzez łączenie sztuk wizualnych i poezji. Partnerem konkursu była Biblioteka Narodowa.

Zadaniem uczestników była fotograficzna interpretacja jednego z trzech utworów Herberta: Matka, Mój ojciec lub Babcia. Jury w składzie: Jan Brykczyński (artysta fotografik), prof. Paweł Próchniak (historyk literatury i krytyk literacki), Jakub Niżniowski (przedstawiciel Fundacji) oraz Justyna Dzieduszycka-Jędrach (przedstawiciel organizatora) zebrało się 23 czerwca 2014, by spośród kilkuset zgłoszeń wybrać najlepsze, a następnie przyznać 3 nagrody oraz 10 wyróżnień. Nagrody otrzymali Dariusz Woźnica za pracę Babcia (I miejsce), Kuba Bednarz za pracę W zagranicznych ilustracjach widziałem jego fotografię (II miejsce) oraz Agnieszka Malińska za pracę Zatrzymać czas (III miejsce).