W Warszawie odbyły się trzydniowe Międzynarodowe obchody 90. rocznicy urodzin Zbigniewa Herberta zorganizowane wspólnie przez Fundację im. Zbigniewa Herberta i Bibliotekę Narodową we współpracy z Instytutem Książki. Pomysłodawczynią wydarzenia była Katarzyna Herbert. W programie znalazły się panele dyskusyjne, konferencja naukowa, wystawa oraz wieczór poetycki, wspólnie stanowiące okazję do dyskusji na temat dzieła Herberta, ale także na temat miejsca poezji w XXI wieku. W przedsięwzięciu udział wzięli wybitni poeci i intelektualiści z Polski i ze świata. Większość wydarzeń odbywało się w Pałacu Rzeczypospolitej, w którym znajduje się archiwum Herberta.

Program obchodów zbudowany był wokół serii dyskusji panelowych odbywających się w trzy kolejne dni. Spotkanie „Poeta i świat”, z udziałem Edwarda Hirscha, Michaela Krügera, Adama Zagajewskiego oraz Alissy Valles, poświęcono próbom odpowiedzi na pytanie, co poezja wnosi do odbioru otaczającej nas rzeczywistości i jaką perspektywę myślenia i odczuwania oferuje. W czasie panelu „Poezja i historia” Timothy Garton Ash, Adam Daniel Rotfeld i Tomas Venclova, rozmawiali o wpływie poezji, a szerzej: literatury i kultury, na wydarzenia polityczne. Panel „Poezja i duchowość”, w którym udział wzięli Dariusz Czaja, o. Jan Andrzej Kłoczowski OP i Michał Paweł Markowski, poświęcono dyskusji o tym, jakie duchowe doświadczenia potrafi zaoferować literatura.

Podczas obchodów odbyła się także trzydniowa konferencja naukowa „Zbigniew Herbert a ruch myśli”, mająca za cel odnowienie społecznego obrazu autora Pana Cogito, pogłębienie namysłu nad twórczością Herberta i postawieniu pytań o jej aktualność dla rzeczywistości, w której dziś żyjemy. Wzięli w niej udział historycy, literaturoznawcy i tłumacze z Polski, Francji, Włoch i Stanów Zjednoczonych. „Twórczość Herberta – poety, eseisty, dramaturga – wciąż pozostaje otwarta na interpretację. Nadal uważnego namysłu wymagają kwestie niekiedy najbardziej podstawowe” – mówił Paweł Próchniak, kierujący Katedrą Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. – „A jednocześnie jego dzieło na naszych oczach staje się dziełem pomnikowym, formatowanym przez obecność w programach szkolnych i podręcznikowe odczytania. Oznacza to, że trzeba ciągle na nowo wprawiać je w ruch, podjąć w lekturze wątki nieoczywiste, niepokojące, trudne do przyjęcia”.

28 października 2014 w gmachu Biblioteki Narodowej odbyło się otwarcie wystawy „Inna perspektywa. Ze szkicowników Zbigniewa Herberta”, łączącą rysunki poety z fragmentami jego wierszy, wspólnie tworzące w osobistą opowieść o kontakcie Herberta z dziełami sztuki. Wystawę można było oglądać do końca grudnia 2014.

Zwieńczeniem trzydniowego święta był uroczysty wieczór poetycki, podczas którego wiersze Zbigniewa Herberta oraz swoje nowe utwory prezentowali poeci: Julia Hartwig, Edward Hirsch, Michael Krüger, Ryszard Krynicki, Alissa Valles, Tomas Venclova oraz Adam Zagajewski.