Fundacja im. Zbigniewa Herberta oraz Biblioteka Narodowa zorganizowały wieczór poetycki w 88. rocznicę urodzin Zbigniewa Herberta w Pałacu Rzeczypospolitej w Warszawie. Wiersze Zbigniewa Herberta, a także własne utwory związane z postacią poety, czytali: Wojciech Bonowicz, Julia Hartwig, Krzysztof Karasek, Marzanna Bogumiła Kielar, Ryszard Krynicki, Anna Piwkowska, Tomasz Różycki i Jarosław Mikołajewski, który spotkanie poprowadził. Publiczność wysłuchała także odtworzonych z nagrań wierszy Zbigniewa Herberta Tren Fortynbrasa i Dwie krople czytanych przez samego poetę. Wieczór zaszczycił swoją obecnością prezydent Bronisław Komorowski z małżonką, na widowni zasiadło wielu znamienitych gości i liczne grono miłośników poezji, a także rodzina i przyjaciele Herberta.