6 kwietnia 2016 roku po raz czwarty wolontariusze — między innymi uczniowie zrzeszeni w Klubie Herbertowskich Szkół — zachęcali do czytania w czasie podróży, przejazdu autobusem czy tramwajem do szkoły lub do pracy, rozdając wszystkim zainteresowanym zakładki do książek z tekstem wiersza Zbigniewa Herberta. Na stronie internetowej Fundacji im. Zbigniewa Herbert udostępniła pliki z wybranymi utworami poety do pobrania na urządzenia mobilne, aby w ten sposób ułatwić udział w akcji. Wolontariuszy można było spotkać w całej Polsce w środkach transportu miejskiego, na przystankach autobusowych i tramwajowych oraz dworcach PKP i PKS. Tego dnia zakładki dystrybuowane były również w prawie 700 bibliotekach, a także w ponad 300 oddziałach Alior Banku, sponsora akcji. „Czytam w podróży” to wspólny projekt Fundacji im. Zbigniewa Herberta oraz Klubu Herbertowskich Szkół, którego celem jest upowszechnianie twórczości Zbigniewa Herberta, jak również szeroka popularyzacja czytelnictwa. Partnerami akcji „Czytam w podróży”, realizowanej w ramach kampanii społecznej „Pan Cogito”, są Biblioteka Narodowa, Instytut Książki oraz Instytut Adama Mickiewicza, partnerem strategicznym zaś Alior Bank. Projekt dofinansowany został ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.