7 marca 2016 roku w Teatrze Polskim w Warszawie Fundacja im. Zbigniewa Herberta ogłosiła nazwisko laureata Międzynarodowej Nagrody Literackiej im. Zbigniewa Herberta. W konferencji udział wzięli przedstawiciele mediów, członkowie Jury Międzynarodowej Nagrody Literackiej im. Zbigniewa Herberta, założycielka Fundacji – Katarzyna Herbert, Dyrektor Artystyczny Teatru Polskiego – Jarosław Gajewski, Dyrektor Instytutu Książki – Grzegorz Gauden, Dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza – Paweł Potoroczyn, członkowie Rady Fundacji: Piotr Kłoczowski, Maja Komorowska, Emilia i Jerzy Naumann oraz zaproszeni goście.

Nagrodą uhonorowano Larsa Gustafssona, szwedzkiego poetę, prozaika, eseistę i filozofa. Laureata Nagrody wskazało siedmioosobowe, międzynarodowe jury, w skład którego weszli poeci, eseiści, tłumacze i wydawcy: Jurij Andruchowycz (Ukraina), Lidija Dimkovska (Macedonia/Słowenia), Edward Hirsch (USA), Michael Krüger (Niemcy), Jarosław Mikołajewski (Polska), Mercedes Monmany (Hiszpania) oraz Agneta Pleijel (Szwecja). „Wiele spośród wierszy Larsa Gustafssona należy do najlepszych, jakie napisano w Europie. Jego poezja to zaskakujące połączenie przejrzystości, prostoty i tajemnicy. Jako myśliciel, Gustafsson związany jest z filozofią języka, pragmatyzmem, racjonalną tradycją Oświecenia; z drugiej strony jednak pozostawia zawsze miejsce na głębszą, bardziej złożoną wizję rzeczywistości i wyobraźni. Jak ujął to Hans Magnus Enzensberger:«jest najjaśniejszym umysłem w ciemnych lasach Szwecji»” – uzasadniał wybór Jury jego przewodniczący, Michael Krüger.

Lars Gustafsson (ur. 1936) był absolwentem filozofii i wieloletnim jej wykładowcą, twórcą zaangażowanym społecznie, blogerem i obrońcą przyrody, autorem kilkudziesięciu tomów poezji, prozy i esejów. Najobszerniejszą prezentację poezji Larsa Gustafssona w języku polskim przynosi tom „Dziwne drobne przedmioty” w przekładzie Zbigniewa Kruszyńskiego, opublikowany przez Wydawnictwo Znak w roku 2012. Nakładem „Czytelnika” ukazały się natomiast trzy powieści szwedzkiego pisarza: „Wełna” (1997), „Święto rodzinne” (1981) oraz „Śmierć pszczelarza” (1982), które przełożył Zygmunt Łanowski.

„Zbigniew Herbert był moim przyjacielem i poetą, którego podziwiałem, czuję się więc wzruszony i zaszczycony, otrzymując nagrodę jego imienia. Myślę, że w ten sposób dawne więzi między literaturą polską i szwedzką zostaną przypomniane i odnowione” – stwierdził Gustafsson, komentując przyznanie mu wyróżnienia. Międzynarodowa Nagroda Literacka im. Zbigniewa Herberta to wyróżnienie na polu literatury światowej – przede wszystkim w dziedzinie poezji. Przyznawana jest od 2013 roku za wybitne dokonania artystyczne i intelektualne nawiązujące do idei, które przyświecały twórczości Zbigniewa Herberta. Partnerami Fundacji im. Zbigniewa Herberta były: Biblioteka Narodowa, Instytut Adama Mickiewicza oraz Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie.

Nagroda nie została wręczona, Lars Gustafsson zmarł 3 kwietnia 2016 roku w Sztokholmie.