Po raz drugi zebrało się jury złożone z wybitnych przedstawicieli świata literatury, aby wybrać Laureata Międzynarodowej Nagrody Literackiej im. Zbigniewa Herberta. Międzynarodowe jury złożone z poetów, eseistów, tłumaczy i wydawców obradowało w składzie: Lidija Dimkovska (Macedonia/Słowenia), Edward Hirsch (USA), Michael Krüger (Niemcy), Jarosław Mikołajewski (Polska), Agneta Pleijel (Szwecja), Jaume Vallcorba Plana (Hiszpania) oraz Tomas Venclova (Litwa/USA). Sekretarzem Nagrody był Andrzej Franaszek.

10 marca 2014 Fundacja im. Zbigniewa Herberta ogłosiła laureata drugiej edycji Międzynarodowej Nagrody Literackiej im. Zbigniewa Herberta. Uhonorowano nią Charles’a Simica – wybitnego amerykańskiego poetę serbskiego pochodzenia. W konferencji prasowej, poza członkami jury uczestniczyli: Maria Dzieduszycka – Prezes Fundacji im. Zbigniewa Herberta, Grzegorz Gauden – Dyrektor Instytutu Książki, Andrzej Seweryn – Dyrektor Teatru Polskiego, Alina Gużyńska – Dyrektor Biura Public Affairs PKN Orlen – Sponsora Nagrody oraz Andrzej Franaszek – sekretarz Nagrody. Edward Hirsch, amerykański poeta i członek jury Nagrody Herberta, wskazał, iż „specjalnością Simica, podobnie jak Zbigniewa Herberta, jest tragikomedia. Jest on wyczulonym na paradoks filozofem, pełnym sceptycyzmu wizjonerem. Sarkastyczne poczucie humoru łączy z dogłębną świadomością tragiczności ludzkiego losu. Dzięki tym wartościom potrafi jednocześnie inspirować poetów na całym świecie oraz poruszać czytelników, przypominając im, czym jest – godne swego miana – człowieczeństwo”.

Charles Simic (ur. 1938) jest poetą, eseistą, tłumaczem, autorem wstępu do amerykańskiego wydania „The Collected Prose” Zbigniewa Herberta w przekładzie Alissy Valles. Jest laureatem najbardziej prestiżowych artystycznych wyróżnień, w tym Nagrody Pulitzera. Na wieść o otrzymaniu Nagrody im. Zbigniewa Herberta Charles Simic powiedział: „Jaka wspaniała wieść i jak dobrze, że dociera ona do mnie z kraju, który dał światu licznych wspaniałych poetów, z których wielu, jak Zbigniew Herbert, miało dla mnie osobiście ogromne znaczenie. Herbert wypracował niezwykle jasny język oraz wspaniałe połączenia powagi i poczucia humoru”. Twórczość Simica jest znana polskim czytelnikom dzięki wydanemu w 1992 roku tomowi „Madonny z dorysowaną szpicbródką” w przekładzie Stanisława Barańczaka.