W dniach 8–9 września 2015 zorganizowano obchody urodzin Zbigniewa Herberta w Lublinie. Była to druga edycja projektu „Happy Birthday, Herbert!” zorganizowanego przez Fundację Centrum Solidarności wraz z Fundacją im. Zbigniewa Herberta i Chatką Żaka. Pierwsza edycja odbyła się w Gdańsku z okazji 90. urodzin Księcia Poetów.

Centralnym miejscem obchodów było Miasteczko Herberta ustawione w centrum Lublina, na placu Litewskim. Chętny mogli wziąć udział w warsztatach i działaniach praktycznych. Odbyło się wspólne tworzenie toreb z cytatami Herberta, słuchanie słuchowisk radiowych, sadzenie tulipanów opisanych przez poetę w eseju Tulipanów gorzki zapach oraz inne atrakcje skierowane przede wszystkim do dzieci i młodzieży. Nie zabrakło także okazji do kupienia książek Herberta oraz skosztowania urodzinowego tortu.