9 marca 2015 w Teatrze Polskim w Warszawie Fundacja im. Zbigniewa Herberta i Jury Międzynarodowej Nagrody Literackiej im. Zbigniewa Herberta ogłosiły laureata Międzynarodowej Nagrody Literackiej im. Zbigniewa Herberta. Uhonorowano nią Ryszarda Krynickiego – wybitnego polskiego poetę, tłumacza m.in. Paula Celana, współtwórcę Wydawnictwa a5. Laureata Nagrody wskazało siedmioosobowe, międzynarodowe jury, w skład którego weszli poeci, eseiści, tłumacze i wydawcy: Lidija Dimkovska (Macedonia/Słowenia), Edward Hirsch (USA), Michael Krüger (Niemcy), Jarosław Mikołajewski (Polska), Mercedes Monmany (Hiszpania), Agneta Pleijel (Szwecja) oraz Tomas Venclova (Litwa/USA).

Edward Hirsch, amerykański poeta, tegoroczny Przewodniczący jury, uzasadnił ten wybór, mówiąc: „Krynicki odpowiedział na przesłanie Zbigniewa Herberta, tworząc poezję na najwyższym poziomie powagi, dążącą do kondensacji i ascezy. Nie stroniąc od wyraźnego zaangażowania, oparła się ona temu, co Herbert nazwał »bełkotem z trybuny«, »czarną pianą gazet«, zmierzając – zgoła przeciwnie – do języka nieledwie sakralnego. Zwłaszcza we wczesnym etapie swojej twórczości jest przy tym Krynicki tzw. poetą lingwistycznym, którego wyrafinowany język stawia opór ideologicznej »nowomowie«, oficjalnym frazom i uczuciom, zadekretowanym przez komunistyczne władze”. Ryszard Krynicki na wieść o otrzymaniu Nagrody powiedział:„Wiadomość, że zostałem laureatem Nagrody Zbigniewa Herberta, i to po tak świetnych poetach jak William Stanley Merwin oraz Charles Simic – niezmiernie mnie zaskoczyła. Nadal trudno mi w to uwierzyć, nie czuję się godny, ale jestem bardzo wzruszony, i bardzo szczęśliwy”.

Urodzony w 1943 roku Ryszard Krynicki, debiutował w 1968 roku zbiorem o charakterystycznym tytule „Pęd pogoni, pęd ucieczki”. Poetycka dykcja Krynickiego ewoluowała od gwałtowności i niepokoju po medytacyjne skupienie i ascetyczność. Poeta – w poszukiwaniu prawdy słów i z przekonaniem o konieczności oddania ich na służbę dobra – wielokrotnie wybierał milczenie. Ryszard Krynicki wydał ponad 15 tomów poezji, między innymi zbiór wierszy „Kamień, szron”, „Przekreślony początek” oraz wybór przekładów „Haiku mistrzów”.