inspiracja

Zbigniew Herbert pisał listy-wiersze do przyjaciół, do ważnych dla niego artystów, do osób, które cenił (niektóre z tych listów znalazły się następnie w książkach poety i należą do najprzenikliwszych i najmocniej poruszających jego utworów). Ten gest pisarza – gest ofiarowania komuś autografu wiersza – jest inspiracją dla naszej akcji.

partnerzy, ambasadorowie

Partnerem akcji „Podaruj wiersz” jest Biblioteka Narodowa w Warszawie, a patronat medialny nad przedsięwzięciem objęło Polskie Radio. W promocję idei ofiarowywania wierszy włączyli się ludzie kultury. Zakładamy jednak, że głównymi – i najważniejszymi – ambasadorami akcji będą bibliotekarze, nauczyciele i animatorzy kultury, a także osoby związane z instytucjami opieki i pomocy społecznej.

przepisz, podaruj

Wolontariuszy biorących udział w akcji chcemy zaprosić do odręcznego przepisania wybranego przez siebie wiersza i ofiarowania tego przepisanego wiersza komuś, o kim myślą, że będzie to dla niego ważne.

idea

Wierzymy, że gest ofiarowania słów poezji jest gestem na wskroś ludzkim, że może być formą życzliwej współobecności, może dać duchowe wsparcie, nieść pociechę, podtrzymywać nadzieję. Dlatego uczestników akcji zachęcamy, by osób, którym podarują wiersz, poszukali nie tylko w swoim najbliższym otoczeniu (w rodzinie, wśród przyjaciół, sąsiadów, bliższych i dalszych znajomych), ale również tam, gdzie słowo właściwie użyte jest najbardziej potrzebne – w domach pomocy społecznej, domach seniora, domach dziecka, świetlicach środowiskowych, noclegowniach dla bezdomnych etc. Zachęcamy też, by ofiarowaniu wiersza towarzyszyło odczytanie go tym, którzy sami mogą mieć problem z przeczytaniem odręcznie przepisanego tekstu (dotyczy to zwłaszcza osób starszych i małych dzieci oraz osób z różnego rodzaju dysfunkcjami percepcji). W naszej intencji akcja „Podaruj wiersz” ma budować sieć międzyludzkich (międzypokoleniowych) relacji, których osnową jest słowo – znaczące, niosące sens, dające oparcie. Tak pomyślana akcja ma swój głęboko ludzki wymiar (odwołujący się do wartości poezji jako „słowa właściwie użytego”, do aktu pogłębionej, odpowiedzialnej lektury, do gestu ofiarowania czegoś cennego), ale jest też po ludzku prosta – jak wyciągnięcie do kogoś ręki, jak podanie dłoni.

manual

Podstawowe działanie w ramach akcji sprowadza się do czterech kroków: 1. sięgnięcie po książkę z wierszami (w domu lub w bibliotece), 2. wybranie jednego z nich, 3. odręczne przepisanie wybranego wiersza, 4. podarowanie go komuś. Ta prosta sekwencja wdraża w pogłębioną, angażującą lekturę, skłania do uważnego wybrania wiersza i wzięcia odpowiedzialności za swój wybór. Sprawia też, że czytanie zostaje przedłużone w akcie przepisania wiersza i – następnie – ofiarowania go komuś konkretnemu, a to z kolei dyskretnie akcentuje wartość (dar) zarówno poezji, jak i takiej lektury, która nie kończy się wraz z ostatnią kropką, ale przekłada się na działanie w sferze najbardziej fundamentalnych relacji międzyludzkich (podarowanie innym – potrzebującym, opuszczonym – swojego czasu, swojej wrażliwości i realnej obecności, której formą jest odręczne przepisanie wiersza, ofiarowanie go i – jeśli trzeba – odczytanie).

papeteria

Przygotowaliśmy specjalną kartę papeterii „Podaruj wiersz”, na której można odręcznie przepisać wybrany przez siebie utwór, by następnie taką kartę z przepisanym wierszem podarować wybranej osobie. Karty te roześlemy do placówek uczestniczących w akcji. Jednocześnie na facebookowym fanpage’u Fundacji: @Herbert.Pan.Cogito oraz na naszej stronie internetowej: fundacjaherberta.com zamieściliśmy elektroniczną wersję karty, którą można pobrać i samodzielnie wydrukować.

aplikacja

Przygotowaliśmy też smartfonową aplikację „Podaruj wiersz” (do pobrania w Google Play). Za jej pośrednictwem można odnaleźć biblioteki, w których dostępne są karty papeterii.

udostępnij

Przebieg akcji „Podaruj wiersz” relacjonujemy w sieci, głównie poprzez fanpage Fundacji na Facebooku. Również w ten sposób zamierzamy budować społeczność osób, dla których poezja jest darem (w wielu sensach tego słowa). Prosimy więc o przesyłanie materiałów pokazujących przebieg akcji i dokumentujących to, co wydarza się za sprawą podarowania komuś odręcznie przepisanego wiersza.

zgłoszenia

Deklaracje wzięcia udziału w akcji (wraz z informacją o ilości kart papeterii, którą powinniśmy przesłać), a także materiały ilustrujące przebieg akcji przyjmować będą koordynatorki przedsięwzięcia: Magdalena Szymczyk-Bliźniuk, Monika Czapka / podarujwiersz@fundacjaherberta.pl