Zbigniew Herbert pisał listy-wiersze do przyjaciół, do ważnych dla niego artystów, do osób, które cenił (niektóre z tych listów znalazły się następnie w książkach poety i należą do najprzenikliwszych i najmocniej poruszających jego utworów). Ten gest pisarza – gest ofiarowania komuś autografu wiersza – stał się inspiracją dla naszej akcji.

Udział w akcji polegał na wybraniu wiersza dla konkretnej osoby, przepisaniu go odręcznie na przygotowanej przez nas karcie papeterii i podarowaniu tego przepisanego wiersza wybranej osobie.

Wydrukowane karty papeterii można było bezpłatnie otrzymać we współpracujących z nami bibliotekach na terenie całej Polski. Kartę papeterii można było też pobrać z sieci i samodzielnie wydrukować.

Przygotowaliśmy również smartfonową aplikację „Podaruj wiersz”. Za jej pośrednictwem można było odnaleźć biblioteki, w których dostępne były karty papeterii. Aplikacja zawierała też cyfrową wersję karty, którą można było pobrać, przesłać lub wydrukować. Umożliwiała także dostęp do zestawienia instytucji opieki i pomocy społecznej, których podopieczni otrzymali już przepisane specjalnie dla nich wiersze.

W akcji „Podaruj wiersz” w 2019 roku wzięły udział: 253 biblioteki publiczne i pedagogiczne; 120 szkół i bibliotek szkolnych; 66 innych instytucji (wśród nich instytucje opieki i pomocy społecznej oraz placówki edukacyjne i kulturalne).

Partnerem akcji była Biblioteka Narodowa w Warszawie, a patronat medialny nad przedsięwzięciem objęły Polskie Radio oraz Ogólnopolski Portal Bibliotekarski Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Akcja została przeprowadzona we współpracy z Ośrodkiem Brama Grodzka – Teatr NN.

zespół realizujący akcję

/ koncepcja i logistyka: Paweł Próchniak
/ koordynacja: Magdalena Bliźniuk, Monika Czapka, Maria Dzieduszycka
/ współpraca: Stanisław Grocholski (aplikacja na smartfony), Anna Zagórska (Facebook), Renata Zając (poligrafia)
/ strona internetowa: Łukasz Kowalski, Konrad Nowicki, Joanna Zętar