W akcji „Podaruj wiersz” w latach 2019-2020 roku wzięło udział: 336 bibliotek publicznych i pedagogicznych; 247 szkół i bibliotek szkolnych; 78 innych instytucji (wśród nich instytucje opieki i pomocy społecznej oraz placówki edukacyjne i kulturalne).