Podaruj wiersz

ogólnopolska akcja społeczna Fundacji im. Zbigniewa Herberta w roku obchodów 100. rocznicy urodzin Poety

inspiracja

Zbigniew Herbert pisał listy-wiersze do przyjaciół, do ważnych dla niego artystów, do osób, które cenił (niektóre z tych listów znalazły się następnie w książkach poety i należą do najprzenikliwszych i najmocniej poruszających jego utworów). Ten gest pisarza – gest ofiarowania komuś autografu wiersza – jest inspiracją dla naszej akcji.

przepisz, podaruj

Wolontariuszy biorących udział w akcji chcemy zaprosić do odręcznego przepisania wybranego przez siebie wiersza i ofiarowania tego przepisanego wiersza komuś, o kim myślą, że będzie to dla niego ważne. W ten sposób staramy się zachęcać uczestników akcji do spojrzenia na wiersz jako dar, który można ofiarować wybranej osobie, przepisując go na przygotowanej przez nas karcie papeterii. W roku obchodów 100. rocznicy urodzin Zbigniewa Herberta zachęcamy do wybrania i podarowania jego wierszy.

idea

Wierzymy, że gest ofiarowania słów poezji jest gestem na wskroś ludzkim, że może być formą życzliwej współobecności, może dać duchowe wsparcie, nieść pociechę, podtrzymywać nadzieję. Dlatego uczestników akcji zachęcamy, by osób, którym podarują wiersz, poszukali nie tylko w swoim najbliższym otoczeniu (w rodzinie, wśród przyjaciół, sąsiadów, bliższych i dalszych znajomych), ale również tam, gdzie słowo właściwie użyte jest najbardziej potrzebne – w domach pomocy społecznej, domach seniora, domach dziecka, świetlicach środowiskowych, noclegowniach dla bezdomnych etc. (zachęcamy też, by ofiarowaniu wiersza towarzyszyło odczytanie go tym, którzy sami mogą mieć problem z przeczytaniem odręcznie napisanego tekstu – dotyczy to zwłaszcza osób starszy i małych dzieci oraz osób z różnego rodzaju dysfunkcjami percepcji).

W naszej intencji akcja „Podaruj wiersz” ma budować sieć międzyludzkich (międzypokoleniowych) relacji, których osnową jest słowo – znaczące, niosące sens, dające oparcie. Tak pomyślana akcja ma swój głęboko ludzki wymiar (odwołujący się do wartości poezji jako „słowa właściwie użytego”, do aktu pogłębionej, odpowiedzialnej lektury, do gestu ofiarowania czegoś cennego), ale jest też po ludzku prosta – jak wyciągnięcie do kogoś ręki, jak podanie dłoni.

manual

Podstawowe działanie w ramach akcji sprowadza się do czterech kroków: 1. sięgnięcia po książkę z wierszami (w domu lub w bibliotece), 2. wybranie jednego z nich, 3. odręczne przepisanie wybranego wiersza na przygotowanej przez nas karcie papeterii, 4. podarowanie go komuś.

Ta prosta sekwencja wdraża w pogłębioną, angażującą lekturę, skłania do uważnego wybrania wiersza i wzięcia odpowiedzialności za swój wybór. Sprawia też, że czytanie zostaje przedłużone w akcie przepisania (i głośnego odczytania) wiersza, a następnie ofiarowania go komuś konkretnemu, co z kolei akcentuje wartość (dar) zarówno poezji, jak i takiej lektury, która nie kończy się wraz z ostatnią kropką, ale przekłada się na działanie w sferze najbardziej fundamentalnych relacji międzyludzkich (podarowanie inny – potrzebującym, samotnym – swojego czasu, swojej wrażliwości i realnej obecności, której formą jest odręczne przepisanie wiersza, ofiarowanie go i – jeśli trzeba – głośne odczytanie).

papeteria

Przygotowaliśmy specjalną kartę papeterii „Podaruj wiersz”, na której można odręcznie przepisać wybrany przez siebie utwór, by następnie taką kartę z przepisanym wierszem podarować wybranej osobie. Karty roześlemy do placówek uczestniczących w akcji. Jednocześnie na stronie akcji: podarujwiersz.pl, zamieściliśmy elektroniczną wersję karty, którą można pobrać i samodzielnie wydrukować.

partnerzy, ambasadorowie

Partnerem akcji „Podaruj wiersz” jest Biblioteka Narodowa w Warszawie, a patronat medialny nad przedsięwzięciem objęło Polskie Radio oraz ogólnopolski portal Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. W promocję idei ofiarowywania wierszy włączą się ludzie kultury. Zakładamy jednak, że głównymi – i najważniejszymi – ambasadorami akcji będą nauczyciele, bibliotekarze i animatorzy kultury, a także osoby związane z instytucjami opieki i pomocy społecznej.

udostępnij

Przebieg akcji „Podaruj wiersz” relacjonujemy na stronie internetowej podarujwiersz.pl oraz na profilu Fundacji @Herbert.Pan.Cogio na Facebooku. Również w ten sposób zamierzamy budować społeczność osób, dla których poezja jest darem (w wielu sensach tego słowa). Prosimy więc o przesyłanie materiałów pokazujących przebieg akcji i dokumentujących to, co wydarza się za sprawą podarowania komuś odręcznie przepisanego wiersza. Prosimy o przesłanie krótkich relacji w plikach o formacie jpg, png, mp4 lub mov w okresie do 2 tygodni od przeprowadzenia akcji wyłącznie emailem na adres: podarujwiersz@fundacjaherberta.com 

zgłoszenia

Deklaracje wzięcia udziału w akcji (wraz z informacją o ilości kart papeterii, którą powinniśmy przesłać) oraz ewentualne pytania prosimy zgłaszać do koordynatorki akcji „Podaruj wiersz” Gabrieli Szopek, telefon: +48 882 908 645 e-mail: podarujwiersz@fundacjaherberta.pl

Maria Dzieduszycka

/ prezes Fundacji im. Zbigniewa Herberta