Zbigniew Herbert pisał listy-wiersze do przyjaciół, do ważnych dla niego artystów, do osób, które cenił (niektóre z tych listów znalazły się następnie w książkach poety i należą do najprzenikliwszych i najmocniej poruszających jego utworów). Ten gest pisarza – gest ofiarowania komuś autografu wiersza – stał się inspiracją dla naszej akcji.

Udział w akcji „Podaruj wiersz” polegał na wybraniu wiersza dla konkretnej osoby, przepisaniu go odręcznie na przygotowanej przez nas karcie papeterii i podarowaniu tego przepisanego wiersza wybranej osobie.

Wydrukowane karty papeterii można było bezpłatnie otrzymać we współpracujących z nami bibliotekach na terenie całej Polski. Kartę papeterii można było też pobrać z sieci i samodzielnie wydrukować.

W akcji „Podaruj wiersz” w 2023 roku wzięły udział: 92 instytucje (wśród nich biblioteki publicznych, biblioteki szkolne, placówki edukacyjne i kulturalne).

Partnerem akcji była Biblioteka Narodowa w Warszawie, a patronat medialny nad przedsięwzięciem objęły Polskie Radio oraz Ogólnopolski Portal Bibliotekarski Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.