Podsumowanie akcji „Podaruj wiersz” w 2020 roku

Zbigniew Herbert pisał listy-wiersze do przyjaciół, do ważnych dla niego artystów, do osób, które cenił (niektóre z tych listów znalazły się następnie w książkach poety i należą do najprzenikliwszych i najmocniej poruszających jego utworów). Ten gest pisarza – gest ofiarowania komuś autografu wiersza – stał się inspiracją dla naszej akcji. Po raz kolejny zaprosiliśmy Państwa do udział w akcji polegającej na wybraniu wiersza, przepisaniu go odręcznie na przygotowanej przez nas karcie papeterii i podarowaniu tego przepisanego wiersza wybranej osobie.

Wydrukowane karty papeterii można było bezpłatnie otrzymać we współpracujących z nami bibliotekach na terenie całej Polski lub pobrać ze strony internetowej i samodzielnie wydrukować. W tym roku w związku z sytuacją epidemiologiczną staraliśmy się również Państwa zachęcić do po­darowania/przesłania drogą elektroniczną wybranego wiersza w formie „cyfrowego dyptyku”: 1. zdjęcia karty z odręcznie przepisanym wierszem oraz 2. pliku audio z nagranym odczytaniem przepisanego wiersza.

Podobnie jak w zeszłym roku dostępna była aplikacja na smartfona: „Podaruj wiersz”. Za jej pośrednictwem można było odnaleźć biblioteki, w których dostępne były karty papeterii. Aplikacja zawierała też cyfrową wersję karty, którą można było pobrać, przesłać lub wydrukować.

W akcji „Podaruj wiersz” w 2020 roku wzięły udział: 83 biblioteki publiczne i pedagogiczne; 127 szkół i bibliotek szkolnych; 12 innych instytucji (wśród nich instytucje opieki i pomocy społecznej oraz placówki kulturalne).

Wśród obdarowanych osób znaleźli się m.in. nauczyciele i uczniowie ze szkół, które wzięły udział w akcji, pacjenci hospicjum, mieszkańcy domów pomocy społecznej czy pracownicy szpitali i lekarze.

Partnerem akcji była Biblioteka Narodowa w Warszawie. Patronat medialny nad przedsięwzięciem objęły Polskie Radio oraz Ogólnopolski Portal Bibliotekarski Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, a Polski Komitet ds. UNESCO objął ją swoim honorowym patronatem. Akcja została przeprowadzona we współpracy z Ośrodkiem “Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie.