W numerze 5/2013 „Tekstów Drugich”, dwumiesięcznika wydawanego przez Instytutu Badań Literackich PAN, ukazał się dział „Interpretacje” poświęcony w przeważającej części utworom Zbigniewa Herberta. Tomasz Tomasik interpretuje Tren Fortynbrasa w kontekście dyskursu męskości i sugeruje, że przedstawione w wierszu postawy bohaterów Shakespeare’a reprezentują dwa sposoby przeżywania męskości (dominującej i subwersywnej). Z kolei Krzysztof Czajkowski w tekście Między okiem a pamięcią analizuje sposób, w jaki Zbigniew Herbert w wierszach wspominał miasto swojego dzieciństwa. Autor stawia tezę, że jest on w tym bliższy Słowackiemu aniżeli Mickiewiczowi. Artykuł Michała Kopczyka Radość ponownego spojrzenia. Kategoria powtórzenia w esejach Zbigniewa Herberta poświęcony jest natomiast powtórzeniu jako kategorii estetycznej oraz epistemologicznej w pismach autora Epilogu burzy. Powtórzenie jest tu traktowane jako warunek obcowania z pięknem i odczytywania sztuki.