Z inicjatywy Wydawnictwa a5 i dzięki wsparciu Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” zrodził się pomysł przygotowania multimedialnych kompendiów życia i twórczości ważnych poetów polszczyzny.

Serię otworzyły monografie poświęcone twórczości Stanisława Barańczaka, Ryszarda Krynickiego i Adama Zagajewskiego. „Monografie w toku. Kompendia multimedialne” zawierają szczegółowe zestawienia faktograficzne, pogłębione odczytania interpretacyjne dotyczące życia i twórczości poetów. Publikacje prezentują biografię i twórczość poetów oraz antologie ich wierszy, a także wybory wypowiedzi krytycznoliterackich, kalendaria, zestawienia bibliograficzne, fotografie, nagrania audio i wideo. Niektóre wiersze prezentowane są w formie nagrań – własne utwory czytają Ryszard Krynicki i Adam Zagajewski, a utwory Stanisława Barańczaka interpretuje Marek Kondrat. Towarzyszą im materiały wideo oraz fotografie pochodzące z archiwów poetów i Wydawnictwa a5.

Publikacje są dziełem wybitnych badaczy literatury i krytyków literackich: monografię Adama Zagajewskiego przygotowała profesor Anna Czabanowska-Wróbel, monografię Stanisława Barańczaka – Piotr Śliwiński, a monografię Ryszarda Krynickiego – Paweł Próchniak.

Projekt został sfinansowany z dotacji MKiDN uzyskanej w ramach programu „Promocja literatury i czytelnictwa” w roku 2014 oraz ze środków własnych Wydawnictwa a5.