Nakładem Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” ukazała się książka „Nagła wyspa. Studia i szkice o pisarstwie Zbigniewa Herberta” pod redakcją Pawła Próchniaka. Znalazły się w niej rozprawy wybitnych historyków literatury i eseistów m.in. Marka Zaleskiego, Anny Nasiłowskiej, Andrzeja Franaszka czy Dariusza Czai. Teksty te otwierają – na różne sposoby – nowe drogi w myśleniu o Herbercie, odbierają jego pisarstwo uproszczonym i utartym formułom interpretacyjnym, pokazują, że autor „Pana Cogito” wciąż pozostaje pisarzem ważnym i intrygującym, a jego dzieło nadal jest aktualne.

Jak zauważył prof. Paweł Próchniak, redaktor naukowy tomu: „Twórczość Herberta – poety, eseisty, dramaturga – wciąż pozostaje przestrzenią otwartą na interpretację. Nadal uważnego namysłu wymagają kwestie niekiedy najbardziej rudymentarne. Na pytania stawiane wybitnej literaturze można odpowiedzieć tylko z jej wnętrza – w ruchu lektury, w pracy interpretacji. I tym właśnie jest „Nagła wyspa”.

Książka jest pierwszym tomem serii „strony poezji | biblioteka” i ukazała się dzięki dofinansowaniu Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura – Innowacje 2015”.