W wakacyjnym numerze miesięcznika „Znak” (nr 698–699) ukazały się niepublikowane dotychczas listy Zbigniewa Herberta i Jana Brzękowskiego w opracowaniu Dariusza Pachockiego. Listy z lat 1958—1975 roku pochodzą ze zbiorów Towarzystwa Historyczno-Literackiego i Biblioteki Polskiej w Paryżu, Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie oraz Biblioteki Narodowej. Publikacja w „Znaku” zawiera listy pochodzące z różnych lat – dzięki temu można śledzić korespondencję poetów na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Lektura tych tekstów pokazuje, jak dwaj poeci reprezentujący różne nurty twórczości porozumiewają się na gruncie sztuki.