Ukazały się dwie książki dotyczące twórczości autora „Pana Cogito”: „Światy z marzenia. Echa romantyczne w poezji Zbigniewa Herberta” Małgorzaty Mikołajczak (Wydawnictwo JMR Transatlantyk, Kraków 2013) oraz „Herbert – Hermes, Konteksty nowoczesności w esejach, dramatach i wierszach Zbigniewa Herberta” Artura Grabowskiego (Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013).

Małgorzata Mikołajczak dowodzi, że Herbertowi blisko było do wizyjności Juliusza Słowackiego i Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, a kulturowa recepcja epok dawnych zaproponowana przez twórców z dziewiętnastego wieku była ważnym elementem Herbertowskiej koncepcji sztuki i kultury. Artur Grabowski natomiast podejmuje próbę zdefiniowania tytułowych kontekstów nowoczesności „na marginesach lektury esejów, dramatów i wierszy Zbigniewa Herberta”. Autor proponuje interpretację utworów Herberta zarówno w kontekście myśli Nietzschego i Freuda, jak i poetyckiego dzieła Celana czy Hofmannsthala.