Nakładem Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika ukazała się monografia dr Magdaleny Śniedziewskiej „Siedemnastowieczne malarstwo holenderskie w literaturze polskiej po 1918 roku”. Jednym z głównych przewodników po siedemnastowiecznym malarstwie holenderskim stał się Zbigniew Herbert, a także Józef Czapski, Czesław Miłosz, Adam Zagajewski, Gustaw Herling-Grudziński i inni.

Autorka sięgnęła nie tylko do najbardziej „holenderskiej” książki Herberta, „Martwej natury z wędzidłem”, ale także do nieukończonego zbioru tekstów o małych mistrzach holenderskich – Willemie Duysterze, Pieterze de Hoochu, Hendricku Avercampie, Herculesie Segersie i Pieterze Saenredamie. Książka została wydana w serii „Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej”.