fot. Paweł Mossakowski

Krystyna Dąbrowska (ur. 1979) – poetka, tłumaczka, eseistka

Z wykształcenia graficzka po warszawskiej ASP. Autorka książek poetyckich „Miasto z indu” (2022), „Ścieżki dźwiękowe” (2018), „Czas i przesłona” (2014), „Białe krzesła” (2012) i „Biuro podróży” (2006). Laureatka Nagrody Kościelskich (2013), Nagrody im. Wisławy Szymborskiej (2013) i Nagrody Literackiej m. st. Warszawy (2019). Jej wiersze były tłumaczone na dwadzieścia języków i publikowane w zagranicznych pismach literackich (m. in. w „Harper’s Magazine”, „Poetry”, „Threepenny Review”, „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, „Akzente”, „Sinn und Form”, „Manuskripte”, „Po&sie”, „Revista Crátera”). Książkowe wybory jej wierszy ukazały się po angielsku, portugalsku, szwedzku, niemiecku i włosku. Przekładała m.in. poezję Louise Glück („Zimowe przepisy naszej wspólnoty”, 2022; „Ararat”, 2021), Nuali Ní Dhomhnaill („Cierń głogu”, 2021), W. C. Williamsa, Thoma Gunna, Charlesa Simica, Kim Moore, listy Elizabeth Bishop i Roberta Lowella. Mieszka w Warszawie.

 

Edward Hirsch

Edward Hirsch (ur. 1950) – amerykański poeta, eseista i krytyk literacki

Wyróżniony prestiżowymi MacArthur Fellowship i Guggenheim Fellowship oraz Nagrodą Amerykańskiej Akademii Sztuki i Literatury, Edward Hirsch jest autorem poematu „Gabriel: A Poem” (2014) oraz wyboru wierszy „The Living Fire: New and Selected Poems” (2010), który ukazał się w Polsce pod tytułem „Pieśń trubadura” w 2015 roku. Opublikował tomy poetyckie „For the Sleepwalkers” (1981), „Wild Gratitude” (1986, nagrodzony National Book Critics Circle Award, wydany w Polsce w 2003 pod tytułem „Dzika wdzięczność”), „The Night Parade” (1989), „Earthly Measures” (1994), „On Love” (1998), „Lay Back the Darkness” (2003), „Special Orders” (2008).

Autor pięciu książek, w tym bestsellerowego eseju o poezji „How to Read a Poem and Fall in Love with Poetry” (1999) oraz „Poet’s Choice” (2006). Wydawca serii „The Writer’s World” (Trinity University Press), zbioru poezji Theodora Roethke „Selected Poems” (2005), współwydawca „The Making of a Sonnet: A Norton Anthology” (2008). Publikuje regularnie w „The American Poetry Review”, „The New York Times Book Review” i „The New York Review of Books”.

Przez 17 lat wykładał Creative Writing na University of Houston. Od 2003 roku przewodniczy nowojorskiej Fundacji Johna Simona Guggenheima.

 

Michael Krüger

Michael Krüger (ur. 1943) – niemiecki poeta, prozaik, tłumacz, krytyk literacki i wydawca

Absolwent filozofii na Freie Universität w Berlinie. Podczas studiów rozpoczął pracę w wydawnictwie Herbig Verlag Berlin. Od 1968 roku związany, przez ponad cztery dekady, z Carl Hanser Verlag, gdzie w latach 1985–2013 pełnił funkcję dyrektora naczelnego wydawnictwa.

Debiutował w 1976 roku tomem „Reginapoly”. Jest autorem zbiorów poetyckich, powieści, opowiadań i esejów. W przekładach na język angielski można przeczytać m.in. wybór wierszy „At Night Beneath Trees – Selected Poems” oraz “Das Elfte Gebot – The Eleventh Commandment”, w języku polskim zaś – powieść „Wiolonczelistka” oraz tom wierzy „Pejzaż z drzewem”.

Michael Krüger jest laureatem licznych nagród i wyróżnień, m.in. Nagrody Fundacji Kultury Polskiej, doceniających zarówno rolę, jaką spełnia w przybliżaniu niemieckim czytelnikom współczesnej literatury światowej, jak i cały dorobek literacki.

Od ponad 30 lat jest redaktorem literackiego pisma „Akzente”, ostatnio zaś mianowany Prezesem Bawarskiej Akademii Sztuk Pięknych w Monachium.

 

Mercedes Monmany

Mercedes Monmany (ur. 1957) – hiszpańska tłumaczka, badaczka literatury, redaktorka, jurorka licznych nagród literackich

Specjalizuje się we współczesnej literaturze europejskiej. Stale współpracuje z madrycką „Revista de Libros”, dodatkiem literackim dziennika „ABC”, „La Vanguardia Dossier”, francuskimi „Cahiers de l’Herne”. Członek redakcji hiszpańskiej edycji GRANTA. Kuratorka wystaw, członkini wielu jury przyznających prestiżowe nagrody literackie.

Jest redaktorką serii eseistycznej i poetyckiej w wydawnictwie Huerga & Fierro oraz dyrektorem kolekcji „Los Papeles de Sefarad” wydawanej przez Centro Sefarad-Israel oraz madryckie wydawnictwo Errata Naturae.

Opublikowała m.in. książki eseistyczne i krytycznoliterackie „Una infancia de escritor”; „Don Quijote en los Cárpatos”, „Por las fronteras de Europa. Narrativa de los siglos XX y XXI”, „Spain’s Great Untranslated. Anthology” oraz „Juan Perucho: De lo maravilloso y lo real”.

W 2017 wydała „Ya sabes que volvere” („Wiesz, że wrócę”), esej poświęcony trzem kobietom, pisarkom Etty Hillesum, Gertrud Kolmar i Irene Nemirovsky, zamordowanym w Auschwitz.

 


fot. (c) Beletrina/Mankica Kranjec

Aleš Šteger (ur. 1973) – słoweński poeta, pisarz

Prowadził szeroko zakrojoną interdyscyplinarną współpracę z kompozytorami, muzykami, artystami wizualnymi i filmowcami. Książki poetyckie i powieści Štegera zostały przetłumaczone na ponad 20 języków; jest współzałożycielem i dyrektorem programowym wydawnictwa Belertrina Academic Press, które działa od 25 lat. Inicjował i prowadził ogólnoeuropejskie projekty artystyczne, w szczególności Versopolis – europejską platformę dla młodych poetów i międzynarodowych festiwali poetyckich.

Otrzymał wiele nagród i wyróżnień, w tym w 2011 roku za tom poetycki „The Book of Things” prestiżowe amerykańskie Best Translated Book Award i nagrodę American Association of Teachers of Slavic and East European Languages; w 2016 otrzyma Horst Bienek Prize w dziedzinie poezji przyznawaną przez Bawarską Akademię Sztuk Pięknych, a w 2021 roku Nagrodę im. Alfreda Kolleritscha miasta Graz w Austrii.

Został odznaczony francuskim Chevalier des Artes et Lettres, jest członkiem Berlińskiej Akademii Sztuk Pięknych oraz Niemieckiej Akademii Języka i Kultury.

W Polsce ukazał się m.in. jego tom poetycki „Księga rzeczy” w tłumaczeniu Miłosza Biedrzyckiego (Biuro Literackie, 2022).

 

Sekretarz jury:

Mikołaj Nowak-Rogoziński

Mikołaj Nowak-Rogoziński (ur. 1987) – redaktor i historyk sztuki

Absolwent historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim. Przez wiele lat sekretarz redakcji „Zeszytów Literackich”, współtwórca Wydawnictwa Próby. Kurator spuścizny literackiej Wojciecha Karpińskiego. Sprawuje pieczę nad największą kolekcją obrazów Józefa Czapskiego. Opracował „Dziennik wojenny” Czapskiego a także jego korespondencje z Gombrowiczem, Kołakowskim i Hertzem. Był kuratorem wystawy malarstwa Czapskiego w Montricher w Szwajcarii i współautorem scenariusza wystawy stałej Pawilonu Czapskiego w Krakowie.