Fundacji im. Zbigniewa Herberta powstała w 2010 roku z inicjatywy wdowy po poecie, Pani Katarzyny Herbert. Misją Fundacji jest ochrona i upowszechnianie twórczości Zbigniewa Herberta, będącej częścią polskiego, europejskiego i światowego dziedzictwa literatury i kultury.

Na Prezes Zarządu Fundacji Pani Katarzyna Herbert powołała dr Marię Dzieduszycką. Do Rady Fundacji weszli: Katarzyna Dzieduszycka-Herbert – Przewodnicząca, Timothy Garton Ash, Francesco Cataluccio, Piotr Kłoczowski, Maja Komorowska, Marek Kuderski (od 2018), Emilia Naumann, Jerzy Naumann, Paweł Próchniak (od 2018), Maciej Radziwiłł, Adam Zagajewski, † Julia Hartwig (do 14 lipca 2017), † Wisława Szymborska (do 1 lutego 2012).

W akcie notarialnym powołującym do życia Fundację Pani Katarzyna Herbert przekazała także na własność Fundacji prywatną bibliotekę poety. Fundacja sprawuje opiekę nad unikalnym — liczącym blisko 10 000 woluminów ułożonych tematycznie, w porządku nadanym ręką samego Herberta — księgozbiorem. Fundacja planuje pozyskanie odpowiedniego lokalu na swoją siedzibę, w którym Biblioteka Zbigniewa Herberta będzie udostępniania do celów naukowych i edukacyjnych.