W domu Zbigniewa Herberta przy ul. Promenady w Warszawie zachowała się prywatna biblioteka poety. Imponujący księgozbiór zawiera blisko 10 000 woluminów ułożonych tematycznie, w porządku nadanym ręką samego Herberta.

Biblioteka daje obraz jego wszechstronnych i głębokich poszukiwań: od XVII-wiecznego malarstwa holenderskiego poprzez historię, teologię i prawo aż po botanikę i zoologię. W książkach zachowały się cenne archiwalia: nieznane rysunki Zbigniewa Herberta, notatki będące czasem fragmentami wierszy lub szkicami esejów, listy. Duża część książek zawiera dedykacje, większość ma na stronie tytułowej notkę mówiącą o miejscu i czasie zakupienia lub otrzymania książki – są to ważne źródłowe informacje dla badaczy życia i twórczości Herberta.

Biblioteka stanowi jedyny w swoim rodzaju portret intelektualny Zbigniewa Herberta.

Pani Katarzyna Herbert, żona poety i założycielka Fundacji im. Zbigniewa Herberta, przekazała Bibliotekę na własność Fundacji, która będzie sprawowała opiekę nad unikalnym księgozbiorem i udostępniała go do celów edukacyjnych i badawczych.