Uroczystość wręczenia Nagrody laureatowi odbędzie się 23 maja 2024 roku w Teatrze Polskim w Warszawie. Bezpośrednią transmisję z uroczystości będzie można obejrzeć w mediach społecznościowych Fundacji im. Zbigniewa Herberta.

Międzynarodowa Nagroda Literacka im. Zbigniewa Herberta to wyróżnienie na polu literatury światowej – przede wszystkim w dziedzinie poezji. Przyznawana jest od 2013 roku za wybitne dokonania artystyczne i intelektualne nawiązujące do idei, które przyświecały twórczości Zbigniewa Herberta. Jej laureatami byli dotąd W.S. Merwin, Charles Simic, Ryszard Krynicki, Lars Gustafsson, Breyten Breytenbach, Nuala Ni Dhomhnaill, Agi Miszol, Durs Grünbein, Yusef Komunyakaa, Marianna Kijanowska oraz Tomas Venclova.

Laureata wyłoniło Jury, w skład którego weszli poeci, eseiści, tłumacze i wydawcy: Krystyna Dąbrowska (Polska), Edward Hirsch (USA), Michael Krüger (Niemcy), Mercedes Monmany (Hiszpania) oraz Aleš Šteger (Słowenia).

Uroczystość wręczenia Nagrody laureatowi odbędzie się 23 maja 2024 roku w Teatrze Polskim w Warszawie. Bezpośrednią transmisję z uroczystości będzie można obejrzeć w mediach społecznościowych Fundacji im. Zbigniewa Herberta.

Partnerami Fundacji im. Zbigniewa Herberta są:

Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie

Biblioteka Narodowa

Polskie Radio – patronat medialny.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie https://fundacjaherberta.com/ oraz https://www.facebook.com/FundacjaHerberta.

Kontakt dla mediów:
Sylwia Olczak, PRIMUM PR, e-mail: s.olczak@primum.pl; tel. 608 072 086,