element dekoracyjny

Rada Fundacji

 • Katarzyna Dzieduszycka-Herbert – Przewodnicząca
 • Timothy Garton Ash
 • Francesco Cataluccio
 • Piotr Kłoczowski
 • Maja Komorowska
 • Marek Kuderski
 • Emilia Naumann
 • Jerzy Naumann
 • Paweł Próchniak
 • Maciej Radziwiłł
 • Adam Zagajewski
 • Julia Hartwig – do 14 lipca 2017 r.
 • Wisława Szymborska – do 1 lutego 2012 r.

 

Zarząd Fundacji

Maria Dzieduszycka

 • Maria Dzieduszycka – Prezes Zarządu

Doktor slawistyki Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku. Na wydziale slawistycznym tego uniwersytetu uczyła języka polskiego i rosyjskiego, zaś w Columbia College prowadziła zajęcia z historii literatury światowej. W 2006 roku na New York University wykładała literaturę rosyjską, w latach 2006-2011 prowadziła Polski Program na Hunter College (City University of New York). W okresie 2001-2011 współpracowała przy organizacji wydania i promocji „Collected Poems” i „Collected Prose” Zbigniewa Herberta w USA.